• “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!” Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet 

   Andersson-Bakken, Emilia; Heggernes, Sissil Lea; Svanes, Ingvill Krogstad; Tørnby, Hilde (Acta Didactica Norden (ADNO);Vol. 16, Nr. 2, Art. 11, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-06)
   Kritisk tenkning er en av de sentrale ferdighetene for det 21. århundret og framheves i den norske læreplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Det er imidlertid ikke entydig hvordan denne ferdigheten kan fremmes i klasserom ...
  • Profesjonskvalifisering for yrkesfaglærere: To ulike utdanninger, like godt forberedt for læreryrket? 

   Lyckander, Rønnaug H.; Spetalen, Halvor (Acta Didactica Norden (ADNO);Vol. 16, Nr. 1, Art. 19, Peer reviewed; Journal article, 2022-08-30)
   En ny treårig yrkesfaglærerutdanning ble etablert i Norge i 2000 med mål om å styrke kvalifiseringen av yrkesfaglærere. Denne surveystudien undersøker hvilke oppfatninger tidligere studenter fra både den treårige ...
  • 'Sted' som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografi 

   Wetlesen, Annika; Eie, Siv (Acta Didactica Norden (ADNO);Vol 16 Nr. 2 (2022): Kritisk literacy på fagenes premisser, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-06)
   Geografi var tidligere et av hovedområdene i den norske grunnskolens samfunnsfag, men i læreplanen Kunnskapsløftet 2020 har geografifaget blitt mindre tydelig. Samtidig kan et mer gjennomgående geografisk perspektiv og økt ...