• Hva sier loven - hva tror folk? 

   Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 6/06, Rapport, 2006)
   The subject of this report concerns a study to determine how much the public know about the legal dos and donö‚'ts in the rental market. Norwayö‚'s housing policy seeks primarily to ensure everybody has a chance to obtain ...
  • Hva sier loven - hva tror folk? 

   Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 6/06, Rapport, 2006)
   The subject of this report concerns a study to determine how much the public know about the legal dos and donö‚'ts in the rental market. Norwayö‚'s housing policy seeks primarily to ensure everybody has a chance to obtain ...
  • Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer 

   Sørvoll, Jardar (RED); Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo; Ruud, Marit Ekne; Sandlie, Hans Christian; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (2020;5, Research report, 2020)
   I denne rapporten analyserer vi eldre personers tilpasning av boligkonsumet til aldersrelaterte svekkelser. Det er et viktig forskningstema i en situasjon hvor andelen eldre øker i by og bygd. Rapporten er basert på en ...
  • Norske pensjonister og norske kommuner i Spania 

   Helset, Anne; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 3/04, Rapport, 2004)
   Prosjekt "Norske pensjonister og norske kommuner i Spania" består av en levekårsundersøkelse blant norske Spania-pensjonister og en kartlegging av norske kommuners utbygging av sykehjem i Spania. Også andre bo- og omsorgstilbud ...
  • Norske pensjonister og norske kommuner i Spania 

   Helset, Anne; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 3/04, Rapport, 2004)
   Prosjekt "Norske pensjonister og norske kommuner i Spania" består av en levekårsundersøkelse blant norske Spania-pensjonister og en kartlegging av norske kommuners utbygging av sykehjem i Spania. Også andre bo- og omsorgstilbud ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 13/13, Rapport, 2013)
   One of the major goals in Norwegian education policy is to improve the completion rate in upper secondary education. In 2011 the Government initiated a large-scale three-year effort – Ny GIV. The overarching goal is to ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 13/13, Rapport, 2013)
   One of the major goals in Norwegian education policy is to improve the completion rate in upper secondary education. In 2011 the Government initiated a large-scale three-year effort – Ny GIV. The overarching goal is to ...
  • Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 5/11, Rapport, 2011)
   The social housing field can be characterized as fragmented. Firstly, the responsibility for different elements of social housing policy is often divided across multiple administrative units. Secondly, the social housing ...
  • Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 5/11, Rapport, 2011)
   The social housing field can be characterized as fragmented. Firstly, the responsibility for different elements of social housing policy is often divided across multiple administrative units. Secondly, the social housing ...
  • Osloungdoms bosituasjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller: Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat;2016:05, Working paper, 2016-10)
   Boligen og nærområdet danner en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Boforholdene kan forsterke, opprettholde eller i beste fall redusere ulikheter som har med unges livssjanser og livskvalitet å gjøre. Kunnskap om ...
  • "Rotløs ungdom" - Ungdom, flytting og livssjanser 

   Sandlie, Hans Christian; Andersen, Patrick Lie (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Stabile boforhold er en viktig forutsetning for trygge og gode oppvekstvilkår. Boligen og bostedet er slik sett en ramme om våre liv som gir struktur og mening, og flytting kan innebære et brudd med denne rammen. Internasjonalt ...
  • The Social Homeownership Model - the case of Norway 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In Norway, mass home ownership has been an important part of social housing in the post-war period. Social housing became available to everybody and a great majority seized the opportunity. The Global Financial Crisis (GFC) ...
  • Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting 

   Turner, Lena Magnusson; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 2/2016, Notat, 2016)
   Norske storbyer har opplevd sterk befolkningsvekst de senere årene. Demografisk utvikling og endret befolkningssammensetning stiller byene overfor nye utfordringer i planlegging og dimensjonering av kommunale tjenestetilbud. ...
  • Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting 

   Turner, Lena Magnusson; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 2/2016, Notat, 2016)
   Norske storbyer har opplevd sterk befolkningsvekst de senere årene. Demografisk utvikling og endret befolkningssammensetning stiller byene overfor nye utfordringer i planlegging og dimensjonering av kommunale tjenestetilbud. ...
  • To må man være 

   Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 9/08, Rapport, 2008)
   Til tross for forholdsvis store endringer i livsløpsmønstre og i rammebetingelsene på boligmarkedet, er det forbløffende stor grad av kontinuitet i ungdommens boligønsker og boligvalg. På 1990-tallet var den mest markante ...
  • To må man være 

   Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 9/08, Rapport, 2008)
   Til tross for forholdsvis store endringer i livsløpsmønstre og i rammebetingelsene på boligmarkedet, er det forbløffende stor grad av kontinuitet i ungdommens boligønsker og boligvalg. På 1990-tallet var den mest markante ...
  • Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk 

   Halvorsen, Rune; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 5/12, Notat, 2012)
   På 2000-tallet har norsk boligpolitikk fått et sterkere innslag av reguleringspolitiske virkemidler for å fremme sosial deltakelse og inkludering, og forhindre negativ forskjellsbehandling i boligmarkedet. Dette notatet ...
  • Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk 

   Halvorsen, Rune; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 5/12, Notat, 2012)
   På 2000-tallet har norsk boligpolitikk fått et sterkere innslag av reguleringspolitiske virkemidler for å fremme sosial deltakelse og inkludering, og forhindre negativ forskjellsbehandling i boligmarkedet. Dette notatet ...
  • Utenfor de boligsosiale ordningene 

   Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo (NOVA Notat 1/09, Notat, 2009)
   Den boligsosiale politikken består av et mylder av ulike virkemiddel. Noen av disse finansieres og forvaltes på statlig nivå, mens andre forvaltes og finansieres på et kommunalt nivå. En skranke i utformingen av virkemidlene ...
  • Utenfor de boligsosiale ordningene 

   Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo (NOVA Notat 1/09, Notat, 2009)
   Den boligsosiale politikken består av et mylder av ulike virkemiddel. Noen av disse finansieres og forvaltes på statlig nivå, mens andre forvaltes og finansieres på et kommunalt nivå. En skranke i utformingen av virkemidlene ...