• Arbeidsinkludering og mentor - inkluderingskompetanse gjennom samskaping 

   Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Klethaugen, Pål; Schafft, Angelika (AFI Rapport;2020:01, Research report, 2020-01)
   Prosjektet handler om hvordan NAV utvikler inkluderingskompetanse gjennom samarbeid med mentorer på arbeidsplasser i inkluderingsforløp for brukere med store støttebehov. I et utvalg saker samarbeider NAV-veileder tett med ...
  • Arbeidsinkludering og mentor, delrapport 2 

   Enehaug, Heidi; Klethagen, Pål; Spjelkaik, Øystein (AFI FoU-resultater;04, Research report, 2019-05)
   Prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene» er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av FoU-midler fra NAV. Prosjektperioden er august 2016 til august 2019. Dette er den ...
  • Arbeidsinkludering og mentor. Andre delrapport i prosjektet "Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene ved hjelp av «naturlig bistand» (mentor)" 

   Enehaug, Heidi; Klethaugen, Pål; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat;2019:04, Research report, 2019-04)
   Prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene» er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av FoU-midler fra NAV. Prosjektperioden er august 2016 til august 2019. Dette er den ...
  • Arbeidsmiljø og arbeidshelse – en forenklet kunnskapsoversikt 

   Nordberg, Tanja; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Drange, Ida; Massey, David; Enehaug, Heidi; Lescoeur, Kristine; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy (AFI Rapport;2023:18, Report, 2023)
   Dette er en forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse i norsk arbeidsliv i perioden 2012–2022. I rapporten presenteres kjennetegn ved den norske forskningen på arbeidsmiljø og arbeidshelse. Rapporten ...
  • Arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Hetle, Aslaug; Wærsted, Morten; Bruusgaard, Dag (AFI Notat 2008:13, Research report, 2008)
   Studier av arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen viser at renholdere har stor turnover og svært ofte søker uførepensjon. Disse forhold er nærmere studert i et prosjektsamarbeid mellom Universitetet i Oslo, Statens ...
  • Arbeidsmiljøet i barnehagen 

   Enehaug, Heidi; Grimsmo, Asbjørn; Gamperiene, Migle (AFI Notat 2008:9, Research report, 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomført en kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse i fire barnehager i Østlandsregionen, to private og to kommunale. AFI har foretatt til sammen 29 ...
  • Et arbeidstilsyn i endring 

   Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Fossen, Øystein; Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari Holm (AFI Rapport 2017:06, Report, 2017)
   Det overordnede formålet med denne evalueringen er å vurdere hvorvidt forbedringsarbeidet som Arbeids­tilsynet har gjennomført de siste årene er på rett vei. Evalueringsrapporten skal brukes i det videre arbeidet med å øke ...
  • Combined cognitive and vocational interventions after mild to moderate traumatic brain injury: study protocol for a randomized controlled trial. 

   Howe, Emilie; Langlo, Knut-Petter; Terjesen, Hans Christoffer Aargaard; Røe, Cecilie; Schanke, Anne-Kristine; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Aas, Eline; Enehaug, Heidi; Alves, Daniele Evelin; Klethagen, Pål; Sagstad, Kjesti; Moen, Christine m; Torsteinsbrend, K; Linnestad, Anne-Margrethe; Nordenmark, Tonje Haug; Rismyhr, BS; Wangen, Grete; Lu, Juan; Ponsford, Jennie; Twamley, E; Ugelstad, Helene; Spjelkavik, Øystein; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (Trials;18(483), Journal article; Peer reviewed, 2017)
   A considerable proportion of patients with mild to moderate traumatic brain injury (TBI) experience long-lasting somatic, cognitive, and emotional symptoms that may hamper their capacity to return to work (RTW). Although ...
  • Cost-effectiveness analysis of combined cognitive and vocational rehabilitation in patients with mild-to-moderate TBI: results from a randomized controlled trial 

   Howe, Emilie; Andelic, Nada; Fure, Silje Christine Reistad; Røe, Cecilie; Søberg, Helene L.; Hellstrøm, Torgeir; Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Lu, Juan; Ugelstad, Helene; Løvstad, Marianne; Aas, Eline (BMC Health Services Research;22, Article number: 185 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-02-12)
   Background: Traumatic brain injury (TBI) represents a fnancial burden to the healthcare system, patients, their families and society. Rehabilitation interventions with the potential for reducing costs associated with TBI ...
  • Effectiveness of Combining Compensatory Cognitive Training and Vocational Intervention vs. Treatment as Usual on Return to Work Following Mild-to-Moderate Traumatic Brain Injury: Interim Analysis at 3 and 6 Month Follow-Up 

   Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Løvstad, Marianne; Enehaug, Heidi; Sagstad, Kjersti; Hellstrøm, Torgeir; Brunborg, Cathrine; Røe, Cecilie; Nordenmark, Tonje Haug; Søberg, Helene L.; Twamley, Elizabeth W.; Lu, Juan; Andelic, Nada (Frontiers in Neurology;Volume 11 | Article 561400, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-10)
   Aims: Knowledge regarding the most effective return to work (RTW) approaches after traumatic brain injury (TBI) is lacking. This trial aimed to compare the effectiveness of a combined cognitive and vocational intervention ...
  • Entreprenørskap blant innvandrere 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Osman, Ali (AFI Notat 2009: 1, Report, 2009)
   I denne rapporten har vi sett nærmere på hvordan to ulike aktører som jobber med etableringsvirksomhet for innvandrere organiserer og driver sitt kurs- og veiledningstilbud. Vi har avdekket at hovedmotivasjonen blant ...
  • Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv 

   Egeland, Cathrine; Enehaug, Heidi; Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese; Svare, Helge (AFI Rapport 2008:2, Report, 2008)
   I rapporten beskrives en rekke sider ved arbeidstakeres opplevelse av graviditet, permisjon og retur fra permisjon. Videre studeres mønstre og konsekvenser – både for kvinner og menn på kort og lang sikt - knyttet til ...
  • Evaluering av prosjektet ”Godt nok norsk” 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI Rapport 2013:5, Report, 2013)
   I mange kommuner har kommunehelsetjenesten i dag problemer med å rekruttere nok helsepersonell, særlig sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette var bakgrunnen for at kommunene Oppegård, Ski og Ås deltok i prosjektet ”Godt ...
  • Evaluering av prosjektet ”Godt nok norsk” 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI Rapport 2013:5, Research report, 2013)
   I mange kommuner har kommunehelsetjenesten i dag problemer med å rekruttere nok helsepersonell, særlig sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette var bakgrunnen for at kommunene Oppegård, Ski og Ås deltok i prosjektet ”Godt ...
  • Evaluering av tilskudd til ekspertbistand 

   Enehaug, Heidi; El-Amrani, Saliha; Vestøl, Gro Malene (AFI-rapport;2022:05, Report, 2022-08-16)
   Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av en evaluering av tilskudd til ekspertbistand. Prosjektet er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet/OsloMet i samarbeid med Proba samfunnsanalyse, på oppdrag fra Arbeids- og ...
  • Faglig skjønn under press. Fire casestudier og en sammenfatning 

   Kuldova, Tereza Østbø; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport;2020:06, Research report, 2020-09)
   Denne rapporten presenterer funn og analyser fra fire casestudier om medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn. De fire casene omfatter helseforetak, politiet, universitets- og høgskolesektoren ...
  • Fra rutinebasert til reflektert praksis 

   Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Lunde Helgesen, Håvard; Schafft, Angelika (AFI-rapport;2024:07, Report, 2024-04-04)
   Prosjektet «Inkluderingskompetanse som samskaping» (2020–2023) ble finansiert av FoU-midler fra NAV. Åtte NAV-kontor var involvert i å utvikle «hybridveilederpraksis» i skjæringspunktet mellom en tradisjonell tiltaksorientert ...
  • Gammel industri med nytt innhold 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport 2009:3, Research report, 2009)
   Denne rapporten gir en analyse av de organisatoriske endringene som ble gjennomført ved TINE Heimdal i perioden fra 2001 og frem til i dag – endringer som innebærer en overgang fra en kontrollerende bedrift til en som er ...
  • How do restructuring processes influence low- and unskilled immigrant and non-immigrant workers and their managers in a Norwegian hospital? 

   Enehaug, Heidi; Mamelund, Svenn-Erik (Nordic Journal of Working Life Studies;4(4), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   It is a well-known fact that workplace restructuring has undesirable effects on the psychosocial work environment, health, and sick leave, but no attention has been given to the health effects of work environments ...
  • IA Bransjeprogram i næringsmiddelindustrien – hva har vi lært? Erfaringer og underveisrefleksjoner tre år inn i programperioden 

   Yde Aksnes, Siri; Enehaug, Heidi; Frøyland, Kjetil (AFI-rapport;02, Report, 2023-02-01)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra NHO Mat og Drikke systematisert erfaringene fra arbeidsmiljøarbeid i 12 bedrifter knyttet til IA-bransjeprogram i næringsmiddelindustrien (2020-2022). I denne rapporten ...