Show simple item record

dc.contributor.authorWittrock, Christian
dc.contributor.authorIngelsrud, Mari Holm
dc.contributor.authorNorvoll, Reidun
dc.date.accessioned2020-09-20T12:09:16Z
dc.date.available2020-09-20T12:09:16Z
dc.date.issued2020-02
dc.identifier.isbn978-82-7609-414-5
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8926
dc.description.abstractRapporten behandler konkrete problemstillinger og dilemmaer rundt innovasjonsarbeid i to norske kommuner, med hverdagsmestring som case. Vi har gjennom fokusgrupper, spørreskjema, dialogkonferanser og workshops undersøkt hvilke utfordringer som knytter seg til innovasjonsarbeid, og særlig det å få hverdagsmestring implementert som tankesett og praksis i helse og omsorgssektoren. I det vi har kalt «Hadelandmodellen» har kommunenes ledelse fokusert på å «bestille» innovasjon fra medarbeidere, særlig fra førstelinjen, uten å spesifisere hva disse innovasjonene skal være. Denne «top-down, bottom-up»-modellen har potensial til å aktivere medarbeidere i innovasjonsarbeid, men krever tydeligere involvering av ledere i en neste versjon. I tillegg viser vi at ideen om hverdagsmestring krever et omfattende oversettelsesarbeid, og at det må utvikles en modell for hva slags organisering og ledelse dette krever.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Gran og Lunner kommuner, prosjekt på bevilging av Fylkesmannen i Opplanden
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport;2020:02
dc.rights© Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet – storbyuniversitetet, 2020 © Work Research Institute (AFI), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020 © Forfatter(e)/Author(s)en
dc.subjectInnovasjon i offentlig sektoren
dc.subjecthverdagsmestringen
dc.subjectimplementeringen
dc.subjectkommunal helse- og omsorgen
dc.titleLedelse og organisering av innovasjonsprosesser i Gran og Lunner kommuner. En casestudie av implementering av hverdagsmestring i helse og omsorgen
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record