Now showing items 1-1 of 1

    • Derfor slutter studenter på journalistutdanningen 

      Hågvar, Yngve Benestad (Universitetsforlaget, 2019)
      Mange frafallsstudier av høyere utdanning er kvantitative analyser av omfattende bakgrunnsdata. Men for å få vite hvorfor studentene faktisk slutter, må vi spørre dem. Denne casestudien bidrar til den kvalitative ...