Now showing items 309-328 of 635

  • Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education 

   Ballo, Jannike Gottschalk (Sage Publications, 2019-07)
   To what extent does higher education promote labour market participation for disabled people in school-to-work transitions and early career trajectories? This article argues that the effect of higher education on labour ...
  • Late-life loneliness in 11 european countries: results from the generations and gender survey 

   Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (Springer, 2015-09-29)
   This study explores country differences in late-life loneliness in Europe among men and women and establishes the role of micro-level differences in socioeconomic status, health, and social variables in these patterns. We ...
  • Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12-18)
   Rapporten anlegger et helhetsperspektiv på lån til forbruk, og er basert på premisset om at t husholdenes opptak og bruk av lån gjennom ulike låneprodukter forutsetter en sosial aksept. Analysene omhandler to hovedproble ...
  • Leadership, staffing and quality of care in nursing homes 

   Havig, Anders Kvale; Skogstad, Anders; Kjekshus, Lars Erik; Romøren, Tor Inge (2011-11-28)
   Background Leadership and staffing are recognised as important factors for quality of care. This study examines the effects of ward leaders' task- and relationship-oriented leadership styles, staffing levels, ratio of ...
  • Lean i Norge: I ferd med å gå av moten? 

   Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria; Klethagen, Pål; Stenheim, Tonny (Djøf Forlag, 2017-01)
   Siden 2010 har det vært en sterk oppmerksomhet rundt ledelseskonseptet Lean i Norge. Det har blitt etablert regionale Lean-forum over store deler av landet. En rekke konsulentselskaper har tilbudt kurs og opplæring knyttet ...
  • Lean organisering i norsk arbeidsliv: slutten på medvirkning? 

   Ingvaldsen, Jonas A; Rolfsen, Monica; Finsrud, Henrik D. (Fagbokforlaget, 2012)
   Den norske samarbeidsmodellen blir bejublet og utforsket for tiden, vanligvis definert som samspillet mellom velferdsstat, makroøkonomiske styringsmodeller og trepartssamarbeidet. Vi ser i denne artikkelen mer spesifikt ...
  • Ledelse og organisering av innovasjonsprosesser i Gran og Lunner kommuner. En casestudie av implementering av hverdagsmestring i helse og omsorg 

   Wittrock, Christian; Ingelsrud, Mari Holm; Norvoll, Reidun (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-02)
   Rapporten behandler konkrete problemstillinger og dilemmaer rundt innovasjonsarbeid i to norske kommuner, med hverdagsmestring som case. Vi har gjennom fokusgrupper, spørreskjema, dialogkonferanser og workshops undersøkt ...
  • Lengre liv, nye hjelpemønstre i familien? 

   Herlofson, Katharina (Novus forlag, 2015)
   Lengre liv gjør at familiebånd på tvers av generasjoner varer lenger enn noen gang før. Dette innebærer at det å ha både foreldre, barn og barnebarn ikke er uvanlig. I denne artikkelen tar jeg et flergenerasjonsperspektiv ...
  • Leve av å reparere? En studie av økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer 

   Haugrønning, Vilde; Klepp, Ingun Grimstad; Strandbakke, Pål; Laitala, Kirsi; Throne-Holst, Harald (Forbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-09-15)
   Rapporten undersøker reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer og aktørenes synspunkter på barrierer og muligheter for utvikling av tjenestene. Det er viktig å få en bredere forståelse for hvilke muligheter og barrierer ...
  • Life course socioeconomic conditions and frailty at older ages 

   Van der Linden, Bernadette; Cheval, Boris; Sieber, Stefan; Orsholits, Dan; Guessous, Idris; Stringhini, Silvia; Gabriel, Rainer; Aartsen, Marja; Blane, David; Courvoisier, Delphine S.; Burton-Jeangros, Claudine; Kliegel, Matthias; Cullati, Stéphane (Oxford University Press, 2019-02-07)
   Objectives: This article aimed to assess associations of childhood socioeconomic conditions (CSC) with the risk of frailty in old age and whether adulthood socioeconomic conditions (ASC) influence this association. Methods: ...
  • Life-Course Circumstances and Frailty in Old Age Within Different European Welfare Regimes: A Longitudinal Study With SHARE 

   Van der Linden, Bernadette; Sieber, Stefan; Cheval, Boris; Orsholits, Dan; Guessous, Idris; Gabriel, Rainer; von Arx, Martina; Kelly-Irving, Michelle; Aartsen, Marja; Blane, David; Boisgontier, Matthieu; Oris, Michel; Kliegel, Matthias; Cullati, Stéphane (Oxford University Press, 2019-10-30)
   Objectives: This study aimed to assess whether cumulative disadvantage in childhood misfortune and adult-life socioeconomic conditions influence the risk of frailty in old age and whether welfare regimes influence these ...
  • Liminality at Work in Norwegian Hotels 

   Underthun, Anders; Jordhus-Lier, David Christoffer (Taylor & Francis, 2017-04-18)
   Hotels are spaces of temporary accommodation, but they are also important temporary spaces for an increasingly mobile and segmented workforce with different backgrounds and motives. In this paper we wish to address the ...
  • Literacy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag. 

   Seland, Idunn; Huang, Lihong (NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-10-23)
   Norske elever som skårer høyt i kunnskapstesten om demokrati i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) i 2016, har også høye karakterer i samfunnsfag, norsk, matematikk og engelsk. Et sentralt spørsmål ...
  • Local democracy in Ukrainian cities: civic participation andresponsiveness of local authorities 

   Aasland, Aadne; Lyska, Oleksii (Taylor & Francis (Routledge), 2015-05-08)
   This article examines local democracy in Ukrainian cities from the perspective of the local population, with a focus on citizen participation and city authorities’ responsiveness to the concerns of local inhabitants. It ...
  • THE LOCAL DIMENSION IN WATER RESOURCES GOVERNANCE: THE EXPERIENCE OF INTER-MUNICIPAL CONSORTIA AND COMMITTEES ON RIVER BASINS 

   Kasahara, Yuri; Sobral, Maria do Carmo; Melo, Maiara Gabrielle de Souza (ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2020-09-08)
   Integrated water resources management is advancing in Brazil as decentralized and participatory governance gains more prominence. However, local actions need to be better understood since several public ...
  • Local Food Initiatives and Fashion Change: Comparing Food and Clothes to Better Understand Fashion Localism 

   Fletcher, Kate; Vittersø, Gunnar (Taylor & Francis, 2018-06-22)
   As a movement, local food is well developed and its principles and practices widely appreciated. By contrast, the concepts and activity of fashion localism are far less understood. This essay looks to transfer local food ...
  • Local leadership in climate change policies 

   Hanssen, Gro Sandkjær; SWIANIEWICZ, Paweł; Lackowska, Marta (Babes Bolyai University, 2018-02-26)
   The article studies differences in political leadership in local government in Norway and in Poland and how they might contribute to differences in local climate policy – adaptation as well as mitigation. Based on the ...
  • Local social services in disaster management: Is there a Nordic Model? 

   Rapeli, Merja; Cuadra, Carin; Dahlberg, Rasmus; Björk Eydal, Gudny; Hvinden, Bjørn; Ómarsdóttir, Ingibjörg Lilja (Elsevier, 2017-08-09)
   The Nordic states have extensive welfare systems in which the local social services are an important component. Despite a growing research on disaster resilience, we lack research examining in systematic way whether and ...
  • Lokal yrkesfagskultur og ulikhet i fortellinger om ungdoms utdanningsvalg – et stedssensitivt blikk på Oslo og Rogaland 

   Hegna, Kristinn; Reegård, Kaja (OsloMet University Library, 2019)
   The literature on vocational educational aspirations typically lacks a conception of space, place and local employment opportunities. This article compares two locations in Norway, that is, the capital Oslo, characterised ...
  • Long working hours and sickness absence—a fixed effects design 

   Bernstrøm, Vilde Hoff (BioMed Central, 2018)
   Background: While long working hours seem to lead to impaired health, several studies have also shown that long working hours are related to lower levels of sickness absence. Previous studies on the relationship between ...