Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrattbakk, Ingar
dc.contributor.authorAndersen, Bengt
dc.contributor.authorHagen, Aina Landsverk
dc.contributor.authorRuud, Marit Ekne
dc.contributor.authorAnder, Hanna E.
dc.contributor.authorBreistrand, Hanna
dc.contributor.authorSkajaa, Joakim
dc.contributor.authorDalseide, Astri Margareta
dc.date.accessioned2021-01-26T13:15:49Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:37:00Z
dc.date.available2021-01-26T13:15:49Z
dc.date.available2021-04-30T08:37:00Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.isbn978-82-7609-392-6
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6503
dc.description.abstractArbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse av Grønland på oppdrag for Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo. Oppdraget var å gjennomføre «en grundig kombinert analyse» av aktører, fysiske nærmiljøkvaliteter og av sosiokulturelle forhold. Målet var få fram beboernes utfordringer, ønsker og ressurser.Rapporten danner et viktig kunnskapsgrunnlag arbeidet med Områdeløft Grønland. Analysene er basert på ulike statistiske kilder, en nettbasert undersøkelse og tett kontakt med Grønlands beboere, brukere og aktører som er viktige for områdets utvikling. Intervjuer, «walkalongs» og observasjoner har vært viktige metoder.Grønland er et boligområde med om lag 10 000 beboere, og samtidig del av Oslo sentrum. Området er uten tvil hovedstadens og landets mest mangfoldige byområde langs mange dimensjoner. Befolkningen består av grupper med høy inntekt og utdanning side om side med grupper med svært store levekårsutfordringer. Grønland har den høyeste andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i hovedstaden. Mange av områdene som omkranser Grønland gjennomgår dessuten for tiden store transformasjoner med store byutviklingsprosjekter, og Grønland er også selv i drivende endring. Gentrifiseringen er tydelig. For å styrke nærmiljøet og oppvekstforholdene foreslår vi blant annet å satse på møteplasser og uterom hvor ulike grupper kan møtes på tvers: her er skolen helt sentral.en
dc.language.isonben
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport;2017:04
dc.subjectStedsanalyseen
dc.subjectOmrådeløften
dc.subjectGentrifiseringen
dc.subjectOsloen
dc.subjectByforskningen
dc.subjectOppveksten
dc.subjectByutviklingen
dc.subjectMangfolden
dc.titlePå sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Osloen
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.author.linkBrattbakk, Ingar;https://www.oslomet.no/ansatt/brinen
fagarkivet.source.pagenumber180en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel