Show simple item record

dc.contributor.advisorStoraker, Anne
dc.contributor.authorSjåmo, Maren Baarsrud
dc.contributor.authorReinertsen, Margit Elise
dc.date.accessioned2020-12-22T11:13:26Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:08Z
dc.date.available2020-12-22T11:13:26Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6484
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: Tvang mot barn forekommer under prosedyrer i sykehus (Svendsen, Pedersen, Moen & Bjørk, 2017, s.9). Når et barn innlegges akutt i sykehus, skal sykepleieren pleie barnet og samtidig ivareta foreldrene. Med det alvorlig syke barnet følger ofte bekymrede og skremte foreldre, som kan være i krise. Bakgrunn for valg av tema er interesse og tidligere erfaringer fra vår praksis. Vi ønsker derfor å belyse hvordan sykepleieren kan handle omsorgsfullt overfor både barnet og foreldrene, når bruk av tvang blir aktuelt. Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier ivareta foreldre ved akutt innleggelse, når bruk av tvang mot barnet blir aktuelt? “ Metode: Metoden i oppgaven er litteraturstudie. Det er innhentet og anvendt relevant bok - og forskningslitteratur, egne erfaringer fra praksis, lovverk og yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere for å belyse problemstillingen. Det presenteres seks forskningsartikler og en fagartikkel i oppgaven. Resultat: Teori og forskning viser, at foreldre til akutt innlagte barn har behov for å bli ivaretatt av sykepleier, også når barnet motsetter seg prosedyren. Flere funn avdekker, at forståelse fra sykepleieren, informasjon og avklaring av foreldrenes deltakelse under fastholding, bidro til foreldrenes opplevelse av å bli ivaretatt. Konklusjon: Ved å møte foreldrenes situasjonsforståelse, kan sykepleieren vise omsorgshandlinger som ivaretar foreldrene ved akutt innleggelse av barnet. Sykepleieren må informere underveis i hendelsesforløpet, og forberede foreldrene når fastholding blir aktuelt. Foreldrene skal inkluderes under prosedyren, i den grad de ønsker. Dette innebærer at sykepleieren viser hensyn, til at ikke alle foreldre ønsker å delta i å holde fast barnet. Videre bør sykepleieren være bevisst bruken av fastholding som tvang i sin praksis.
dc.language.isonben
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectForeldre
dc.subjectIvaretakelse
dc.subjectOmsorg
dc.subjectBarn i sykehus
dc.subjectTvangsbruk
dc.subjectTvang
dc.subjectSykepleie
dc.titleKan vi bare være foreldre? Når barnet motsetter seg en smertefull prosedyre.
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber42en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record