Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeen, Hanne
dc.contributor.authorBjørnholt, Margunn
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:41Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:37:13Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:41Z
dc.date.available2021-04-30T08:37:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6375
dc.description.abstractNotatet diskuterer årsakene til at ledere i Statens vegvesen har sluttet. En tidligere undersøkelse viste at kvinnelige ledere i mindre grad enn mannlige så seg som ledere i etaten om fem år. For å oppnå en målsetting på 40 % kvinnelige ledere var det altså ikke tilstrekkelig å rekruttere kvinner til lederstillinger, man måtte også sørge for at de fortsatte. For å få mer kunnskap om hvorfor ledere sluttet i etaten ble det gjort en intervjuundersøkelse blant ledere som hadde sluttet, både kvinner og menn. Tolv tidligere ledere ble intervjuet. Dette notatet beskriver hva vi fant. De aller fleste beskrev sin tid i Statens vegvesen i svært positive ordelag, men de valgte likevel å slutte. Dette reiser spørsmålet om hvorfor. For de fleste var det sammensatte årsaker til at de valgte å bytte jobb. Det var ikke systematiske forskjeller på kvinner og menn. Organisasjonsinterne forhold hadde betydning for ni av våre tolv informanter, for syv hadde det sammenheng med at arbeidssituasjonen vanskelig kunne kombineres med en tilfredsstillende livssituasjon totalt og seks personer ønsket å prøve noe nytt. Av organisasjonsinterne årsaker rapporterte syv personer at beslutningen om å slutte hadde sammenheng med for stor arbeidsmengde (inkludert for mye reising). Fjernledelse ble trukket fram av fire ledere, og manglende karrieremuligheter eller ikke lenger interessante nok arbeids¬oppgaver ble rapportert av tre personer. Fem ledere knyttet beslutningen om å slutte til hvordan ledelse ble drevet i etaten generelt.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2008:14
dc.subjectLedelse
dc.subjectOffentlig sektor
dc.subjectStatens vegvesen
dc.subjectArbeid og familie
dc.subjectLedelseskultur
dc.subjectTurn-over
dc.titleHvorfor slutter ledere i Statens vegvesen?no_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber21 + vedlegg, 1 s.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel