Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Bjørg Aase
dc.contributor.authorDahl-Jørgensen, Carla
dc.contributor.authorSkogstad, Anders
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:31Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:35:19Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:31Z
dc.date.available2021-04-30T08:35:19Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6360
dc.description.abstractSosial- og helsedepartementet ga høsten 1997 en gruppe forskere et treleddet oppdrag: Å sammenfatte gjeldende kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det var en forut-setning at utredningen skulle ta opp forholdene i et genusperspektiv. Å presentere noen forslag til en planlagt forsøksvirksomhet (modell-forsøk) på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap. Å skissere et evalueringsopplegg som kunne tas i bruk knyttet til forsøk. Rapporten baserer seg på tilgjengelige opplysninger fra forskningsrapporter, evalueringer og offentlig statistikk. Det er også hentet inn nye data for å belyse status i et representativt utvalg norske kommuner. Resultatene fra litteraturgjennomgangen peker ut sannsynlige sammen-henger mellom forhold i arbeidet, arbeidsorganisering og arbeidsmiljø og helseeffekter. Det legges vekt på betydningen av å forstå samspill mellom fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøforhold og genus som bakgrunn for forbedringstiltak. Siden den enkelte arbeidstaker i stor grad må kunne handle i forhold til andre, forstå, fortolke og modifisere atferd løpende, blir det organisatoriske arbeidsmiljøet særlig sentralt. Modellforsøk må ha bygget inn i seg innsikter om hvordan forholdet mellom enkeltarbeidstakere og større team påvirkes av det organisatoriske arbeidsmiljøet. Dette har betydning for tjenesteutøverens muligheter til å innrette seg slik at hun/han kan ta vare på egen helse. Skisser til modellforsøk blir presentert og ulike tilnærminger til endrings-arbeid drøftes, f.eks. tar en fram forholdet mellom begrepsdrevne og ekspert-drevne forsøk.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 1998:6
dc.subjectHelse
dc.subjectArbeidsmiljø
dc.subjectPleie og omsorg
dc.titleArbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektorenno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber267


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record