Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Tone Alm
dc.contributor.authorDrange, Ida
dc.contributor.authorThune, Taran
dc.contributor.authorMonkerud, Lars
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:29Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:36:26Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:29Z
dc.date.available2021-04-30T08:36:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6356
dc.description.abstractStortinget vedtok våren 2005 å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning som lokalt skal bestå av en sammenslåing av de to statlige etatene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, og av kommunal sosialtjeneste, minimum økonomisk sosialhjelp. Den nye etaten ble etablert fra 1. juli 2006. De første lokale kontorene hadde formell oppSteen, Arild Henrikt 2. oktober 2006. Denne Pilotevalueringen studerer erfaringene med etableringen av de første lokale NAV-kontorene. Evalueringen ser på forløpet av integreringsprosessen mellom stat og kommune, dvs mellom de to statsetatene og den kommunale sosialtjenesten, på hvordan etableringsprosessen av det nye felles NAV-kontoret har forløpt, og hvor langt integreringsprosessen er kommet. Evalueringen ser også på stat-kommune-relasjonen, på hvordan partnerskapet er ivaretatt og hvordan kommunene har vært involvert i utviklingsprosessen. Datamaterialet består av en spørreskjemaundersøkelse til ledere og medarbeidere ved pilotkontorene, en spørreskjemaundersøkelse til ordførere og rådmenn/administrasjonssjefer i de kommunene/bydelene som har pilotkontor, casestudier i to store og et lite pilotkontor, samt intervjuer med nøkkel¬informanter på sentralt nivå. Videre har BI utviklet en database med informasjon utledet av samarbeidsavtalene mellom staten og kommunene om det enkelte pilotkontor. Rapporten er delt i to: Del I er en sammenfattende analyse som gjør bruk av både spørreskjema¬undersøkelsene, casestudiene og deler av intervjuene på sentralt nivå. Del II er en presentasjon og en analyse av de to spørreskjemaundersøkelsene evalueringen anvender. Det er gjort analyser både på individnivå og på kontornivå. I et vedlegg presenteres trekk ved NAV-kontorenes organisasjons- og ledelsesmodeller.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2007:4
dc.subjectStyring
dc.subjectStaten
dc.subjectTverrfaglig
dc.subjectLedelse
dc.subjectEvaluering
dc.subjectSamarbeid
dc.subjectOrganisering
dc.subjectKommuner
dc.subjectOffentlig sektor|
dc.subjectImplementering
dc.subjectNy arbeids- og velferdsetat (NAV)
dc.subjectAetat
dc.subjectSosialtjenester
dc.titlePå vei mot en integrert velferdsforvaltning?no_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber128 + vedlegg


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record