Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndreassen, Tone Alm
dc.contributor.authorHaualand, Hilde
dc.contributor.authorWidding, Steinar
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:21Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:35:49Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:21Z
dc.date.available2021-04-30T08:35:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6341
dc.description.abstractDette notatet er et resultat av prosjektet ”Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat”, et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hensikten med prosjektet, som er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges Forskningsråd, er å studere hvordan teknologi og offentlig politikk under ulike bransjemessige forhold påvirker arbeidsgiveres valg, og funksjonshemmedes muligheter for deltakelse i arbeidsmarkedet. Fokus i prosjektet er på arbeidslivet, på barrierer som stenger ute eller støter ut mennesker med funksjonsnedsettelser, og på forhold som bidrar til innlemmelse og inkludering. Notatet er en beskrivelse av strukturtrekk i tre utvalgte bransjer – IKT-bransjen, byggebransjen og helsesektoren – og av funksjonshemmende barrierer og arbeidsvilkårenes betydning for sysselsetting for mennesker med redusert funksjonsevne i disse tre delene av arbeidslivet. Notatet er basert på etablert statistikk og forskning. Disse kildene er gjennomgått i lys av perspektivene i prosjektet og vi har gransket dem med sikte på avdekke hva de kan fortelle om funksjonshemmedes sysselsettingsmuligheter i de tre bransjene. I tilnærmingen til de tre sektorene i arbeidslivet har vi hatt to hovedspørsmål i fokus: 1. Hva vet man om funksjonshemmedes sysselsetting i de tre bransjene? 2. Hva kan vi si om forhold i bransjene som kan medføre utestengning og utstøting, eller som kan bidra til inkludering og økt sysselsetting? Notatet inneholder ett kapittel om hver av sektorene - IKT, byggebransjen og helsesektoren, og et oppsummerende sluttkapittel som søker å trekke tråder på tvers av bransjene og drøfte hva et bransjeperspektiv kan tenkes å tilføre forskningen om funksjonshemning og arbeidsliv.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2007:12
dc.subjectFunksjonshemmede
dc.subjectArbeidsliv
dc.subjectUtstøting
dc.subjectVelferdsstaten
dc.subjectInkludering
dc.subjectSysselsetting
dc.titleFunksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjerno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber71


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel