Show simple item record

dc.contributor.authorThune, Taran
dc.contributor.authorEnehaug, Heidi
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:19Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:33:51Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:19Z
dc.date.available2021-04-30T08:33:51Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6334
dc.description.abstractDenne litteraturstudien presenterer utdrag av de senere års internasjonale bidrag til organisasjons- og arbeidsmiljøforskningen innen feltet fusjoner og oppkjøp. Forsk­nings­bidragene som er gjennomgått er av varierende kvalitet og relevans, og er hentet fra en hel rekke ulike typer virksomheter og sektorer, men samlet sett er det likevel grunnlag for å hevde at forskningen har relevans både når det gjelder fusjoner i offentlig og i privat sektor i norsk sammenheng. Det er en sterk økning i fusjoner og oppkjøp i arbeidslivet.  Erfaringer viser at det er svært vanskelig å lykkes med fusjoner. 80 % av fusjonene når ikke sine økonomiske eller strategiske mål. InteGrimsmo, Asbjørnjonsfasen er kritisk for å skape vellykkede fusjoner. Samtidig er denne fasen komplisert, og forskningen indikerer at mangelfullt fokus på organisasjonskultur og menneskelige ressurser kan forklare hvorfor mange fusjoner ikke greier å skape synergi og dermed betegnes som mislykket. Målet med denne rapporten er å gjennomgå og analysere publiserte forskningsarbeider på temaet organisasjonskultur, ansatteperspektiver og arbeidsmiljøkonsekvenser i fusjoner og oppkjøp, og basert på dette skissere ut noen sentrale problemstillinger og utfordringer som fusjonsprosesser stiller. Dette problematiseres i lys av den økende bruk av fusjoner av offentlige virksomheter, og det som kan tenkes å være spesifikke ramme­betingelser for fusjoner i denne sektoren. Rapporten påpeker at fusjonsforskningen nå anbefaler å legge mindre vekt på å utjevne kulturforskjeller ved fusjoner, men heller fokusere på de ansattes opplevelser og faktiske atferd i fusjonsprosessene. Denne innsikten bør ha betydning for eksempel for fusjonen mellom Hydro og Statoil eller implementeringen av NAV-reformen.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2007:1
dc.subjectArbeidsmiljø
dc.subjectOrganisasjonskultur
dc.subjectFusjoner
dc.titleOrganisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesserno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber56


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record