Show simple item record

dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.contributor.authorSpjelkavik, Øystein
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:17Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:36:42Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:17Z
dc.date.available2021-04-30T08:36:42Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6331
dc.description.abstractIndividuell Oppfølging (IO) var et 2-årig prosjekt (2003-2005) for å prøve ut en modell som skulle øke overgangen til jobb blant yrkeshemmede arbeidssøkere. Prosjektet ble ledet av Aetat Sarpsborg, hovedkontor for Østfold. Arbeidsforskningsinstituttet har i 2005 gjennomført en sluttevaluering av IO og som bygger på intervjuer og fokusgrupper med IO-konsulenter og andre nøkkelpersoner, samt en spørreundersøkelse blant samtlige 12 IO-konsulenter i Østfold (2005). Det er også benyttet statistikk fra prosjektet og fra Aetats database ARENA. Nærmere 800 personer har vært henvist til prosjektet i den perioden det har pågått. Omtrent 700 har deltatt. IO-konsulentene arbeidet i 2005 gjennomsnittlig med 25 deltakere til enhver tid. I 2005 ble totalt 46 % formidlet til jobb (38 % til ordinær jobb, 5 % til ordinær jobb med lønnstilskudd, 3 % til egen næring). IO-prosjektet har dokumentert behov for et tilbud som gir yrkeshemmede arbeidssøkere med noe bistandsbehov veiledning, for at de selv skal kunne være hovedaktører i forhold til å få og beholde en jobb i det ordinære arbeidslivet. Evalueringen drøfter om IO bør utvikles som et selvstendig, ordinært tiltak for yrkeshemmede, eller om det heller bør knyttes til det etablerte tiltaket "Arbeid med bistand", som det har felles perspektiv og idégrunnlag med i ”Supported Employment”-tradisjonen.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2006:1
dc.subjectFunksjonshemmede
dc.subjectAttføring
dc.subjectArbeidsliv
dc.subjectInkluderende arbeidsliv
dc.subjectArbeidsmarkedstiltak
dc.subjectArbeid med bistand
dc.subjectYrkeshemmede
dc.subjectAetat
dc.titleIndividuell Oppfølging - Sluttevaluering av et forsøksprosjekt i Østfold
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumberix, 48, xii


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record