Show simple item record

dc.contributor.authorFinsrud, Henrik
dc.contributor.authorHildrum, Jarle
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:16Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:36:30Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:16Z
dc.date.available2021-04-30T08:36:30Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6328
dc.description.abstractDersom regjeringen Stoltenbergs tydelig uttalte intensjon i Soria Moria-erklæringen blir en realitet, går det mot etablering av et nytt folkevalgt regionnivå fra 2010. Fylkeskommunen som vi i dag kjenner den forsvinner, og til erstatning skal det etableres større geografiske enheter. Gjennom sitt unike og på mange måter dristige regionforsøk har fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold forgrepet denne utviklingen. De har brakt sammen ulike politiske og administrative kulturer i et frivillig arbeid, og på den måten skaffet seg et erfaringsgrunnlag med relevans for den kommende regionformen. Fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) Steen, Arild Henriktet sitt fireårige regionforsøk i 2004, der de samarbeider politisk og administrativt om områdene samferdsel, næringsutvikling, internasjonalt arbeid og regional planlegging. Statlige og fylkeskommunale oppgaver på disse områdene er overført til et politisk regionråd sammensatt av fylkespolitikere. Målene for samarbeidet er økt verdiskaping, styrket demokrati og bedre tjenester til innbyggerne, samt det å bli en kraftfull regional utviklingsaktør. BTV-forsøket er det eneste forsøket i Norge i sitt slag der man har etablert en felles, politisk beslutningsmyndighet på tvers av flere fylker. På oppdrag fra BTV-samarbeidets regionråd, har Arbeidsforskningsinstituttet gjennomført en formativ evaluering av forsøket. I denne rapporten drøfter vi de utfordringer, problemstillinger og dilemmaer som regionforsøket har avdekket i sin oppSteen, Arild Henriktsfase. Rapporten er den første systematiske gjennomgangen av erfaringene fra forsøket.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2006:4
dc.subjectPolitikk
dc.subjectUtvikling
dc.subjectSamarbeid
dc.subjectRegioner
dc.subjectRegional utvikling
dc.subjectForsøk
dc.subjectFylkeskommuner
dc.titlePå vei mot en ny region?no_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumberXVI, 98, XI


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record