Show simple item record

dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.contributor.authorGrimsmo, Asbjørn
dc.contributor.authorSørensen, Bjørg Aase
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:13Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:37:07Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:13Z
dc.date.available2021-04-30T08:37:07Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6318
dc.description.abstractArbeidsforskningsinstituttet fikk våren 2004 i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å evaluere AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). AKAN har siden 1963 vært en pådriver for rusmiddelforebyggende arbeid i norsk arbeidsliv. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen. Rapporten diskuterer omfanget av, og kulturer for, rusbruk i norsk arbeidsliv i dag og relaterer rusbruken til utviklingstrender i arbeidslivet generelt. AKAN-modellen beskrives og det gis en oversikt over eksisterende alternative tilnærminger til rusmiddelforebygging i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. Det foretas en grundig gjennomgang av hvordan rusmiddelforebyggende arbeid praktiseres ute i norske bedrifter i dag. Forhold knyttet til organisering og forankring, forebygging og individrettet arbeid dokumenteres og drøftes. AKAN foreslås videreført som sentral instans på området arbeidsliv og rus. Det pekes på behov for videreutvikling på flere områder.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2005:5
dc.subjectArbeidsmiljø
dc.subjectArbeidsliv
dc.subjectInkluderende arbeidsliv
dc.subjectMestring
dc.subjectAlkohol
dc.subjectForebygging
dc.subjectRusmidler
dc.subjectNarkotika
dc.subjectAKAN
dc.titleEvaluering av AKANno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumberxiv, 151, [21]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record