Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchafft, Angelika
dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.contributor.authorSpjelkavik, Øystein
dc.date.accessioned2020-08-20T07:25:13Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:33:47Z
dc.date.available2020-08-20T07:25:13Z
dc.date.available2021-04-30T08:33:47Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6316
dc.description.abstractArbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpmottakere er et av tiltakene i regjeringens 'Tiltaksplan mot fattigdom'. Et hovedmål med denne arbeidsmarkedssatsingen er å få langtidsmottakere av sosialhjelp i arbeid og hindre nyrekruttering av sosialhjelpsmottakere. Målgruppene er langtids sosialhjelpsmottakere, unge i alderen 20-24 år, enslige forsørgere, innvandrere og flyktninger. Satsingen omfattet 31 kommuner i 2003 og ble utvidet fra 2004 til i alt 45 kommuner. Det ble opprettet i alt 1 731 tiltaksplasser, herav 85 plasser til personer under legemiddelassistert rehabilitering. Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2003 i oppdrag av Aetat Arbeidsdirektoratet å evaluere arbeidsmarkedssatsingen. Den foreliggende rapporten er evalueringens andre delrapport. Tiltakssatsingen fortsetter i 2005 og sluttevaluering leveres høsten 2006. Et av hovedtemaene for evalueringen er samarbeid og samordning mellom Aetat og sosialtjenesten. Etatene har med satsingen fått et større lokalt spillerom til å fordele oppgaver seg imellom. Fokus og innsats som rettes mot grupper som tidligere ikke har fått noe tilbud, er en viktig gevinst av satsingen. Det er et generelt inntrykk at Aetat nå aksepterer grupper som tidligere er blitt avvist som ikke ”reelle arbeidssøkere”, noe som er mulig fordi sosialtjenesten stiller opp med nødvendig støtte og oppfølging. De fleste saksbehandlere opplyser at foreløpig har opp mot 20 prosent av deres deltakere fått tilknytning til arbeid. Mange deltar dessuten i ulike tiltak som på sikt kan gi dem en jobb. I rapporten foreslås det en del justeringer i forhold til den videre utviklingen i arbeidsmarkedssatsingen.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2005:1
dc.subjectAttføring
dc.subjectIntegrering
dc.subjectRehabilitering
dc.subjectArbeidsmarkedstiltak
dc.subjectYrkeshemmede
dc.subjectTiltakssatsing
dc.subjectAetat
dc.subjectSosialhjelpsmottakere
dc.subjectSosialtjenester
dc.subjectFattigdom
dc.titleEvaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakereno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber90


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel