Show simple item record

dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.contributor.authorMaximova-Mentzoni, Tatiana
dc.contributor.authorFossestøl, Knut
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:50Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:49Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:50Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7609-367-4
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6284
dc.description.abstractArbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid knyttet til oppfølging av utsatt ungdom i NAV i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to nye prosjektområder med, slik at evalueringen totalt omfattet 15 utviklingsprosjekter. Det er tidligere publisert to delrapporter fra evalueringen. Dette er sluttrapporten. Prosjektene var alle forankret i det lokale NAV-kontoret selv om NAV-kontorene i ulik grad har vært direkte aktive i prosjekttiltakene. Sentrale samarbeidsaktører var oppfølgingstjenesten, videregående skoler, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og ulike kommunale instanser. Målgruppe var ungdom i alderen 14-25 år som stod i fare for å utvikle rusmiddel- eller atferdsproblemer, eller som stod i fare for å falle ut eller allerede hadde falt ut av videregående opplæring. Omtrent 2100 ungdommer har fått bistand gjennom disse utviklingsprosjektene. 2 av 3 del­takere var menn. Omtrent 14 % var innvandrere, men det er store variasjoner mellom prosjektene. 47 % av deltakerne har vært i aldersgruppen 16-19 år. Det store flertallet av ungdommene har ikke fullført videregående skole. Mange sliter med psykiske vansker av ulik art eller andre problemer. Andelen helt ledige deltakere synker fra 37 % før, til 6 % etter, prosjektdeltakelse. 34 % av deltakerne hadde tilknytning til VGS før deltakelse, men var i ferd med å falle ut. 28 % av deltakerne er full- eller deltidselever i VGS etter. 14 % er i ordinært arbeid etter deltakelse. Andelen av deltakere i NAV-tiltak øker fra 7 % til 27 %. Viktige virkemidler i arbeidet med utsatt ungdom ser blant annet ut til å være kombinasjoner av motivasjons- og mestringsarbeid med rask og målrettet skreddersydd sosialfaglig oppfølging inn i tilrettelagte skoletilbud, kombinasjoner av arbeid og skole, eller ordinære arbeidsforhold. For å lykkes ser det i tillegg ut til å være viktig med god forankring av lokalt samarbeid mellom sentrale instanser, etablering av konstruktive samarbeidsmodeller lokalt, og godt og tett samarbeid med videregående skoler og arbeidsplasser. Det tverrfaglige samarbeidet (stat-kommune) omkring utsatt ungdom ser ut til å fungere bedre etter etableringen av NAV enn før. Samtidig viser evalueringen utfordringer med å yte tilstrekkelig sosialfaglig oppfølgingsarbeid overfor utsatt ungdom fra NAV-kontoret.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2016:01
dc.subjectNAV
dc.subjectFrafall
dc.subjectTiltaksarbeid
dc.subjectForebygging
dc.subjectVideregående opplæring
dc.subjectPraksisplasser
dc.subjectRus
dc.subjectKvalifisering
dc.subjectUtsatt ungdom
dc.subjectArbeidsinkludering
dc.subjectDropout
dc.titleSosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAVno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber147


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record