Show simple item record

dc.contributor.authorSchafft, Angelika
dc.contributor.authorMamelund, Svenn-Erik
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:49Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:46Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:49Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7609-372-8
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6282
dc.description.abstract«Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Forsøket Steen, Arild Henriktet i 2013 i tre fylker og ble deretter trinnvis utvidet fram til 2015, slik at det nå finnes pilotprosjekter i samtlige fylker. Forsøket går ut på at lokale NAV-kontorer og videregående skoler samarbeider, dette ved at NAV-veiledere integreres i skolens elevtjenester og tilBrattbakk, Ingarger store deler av sin arbeidstid på skolen. Målet er å forebygge frafall og øke gjennomføring av videregående opplæring. NAV-veilederne bistår elever som trenger det i all hovedsak med sosiale tjenester og NAVs virkemidler, samt gjennom samarbeid med andre hjelpeaktører. Våre kvantitative analyser har riktignok ikke avdekket statistisk signifikante sammenhenger mellom forsøket og noen av utfallsmålene (skoleutfall og brukere registrert ved NAV), men erfaringene fra det tverrsektorielle samarbeidet i forsøket er stort sett positive. Begge parter, skolen og NAV, har fått bedre kompetanse om hverandres tiltak og virkemidler og utviklet hensiktsmessige former for samarbeid rundt utsatte ungdommer. Samtidig peker evalueringens kvalitative resultater på flere problemstillinger som bør utforskes nærmere, før man kan ta endelig stilling til om og hvordan en ordning med NAV-veileder i skolen skal fortsette.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesAFI-Rapport 2016:04
dc.subjectVideregående skole
dc.subjectSkoler
dc.subjectNAV
dc.subjectElever
dc.subjectVideregående opplæring
dc.subjectUtsatt ungdom
dc.subjectTverretatlig samarbeid|
dc.subjectOppfølgingstjeneste
dc.titleForsøk med NAV-veileder i videregående skoleno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber86 + vedlegg


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record