Show simple item record

dc.contributor.authorMalmberg-Heimonen, Ira
dc.contributor.authorFossestøl, Knut
dc.contributor.authorRugkåsa, Marianne
dc.contributor.authorTøge, Anne Grete
dc.contributor.authorGyüre, Krisztina
dc.contributor.authorGubrium, Erika
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:38Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:35:32Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:38Z
dc.date.available2021-04-30T08:35:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7609-383-4
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6270
dc.description.abstractHøgskolen i Oslo og Akershus evaluerer Arbeids- og velferdsdirektoratets (AVdir) satsing for å prøve ut en helhetlig oppfølgingsmodell for lavinntektsfamilier (HOLF-modellen) i NAV. I HOLF-modellen arbeider familiekoordinatorene mot bedre måloppnåelse innenfor fire målområder: arbeid, økonomi, bolig og barnas sosiale inkludering. I prosjektet utvikler AVdir HOLF-modellen og har i første fase av prosjektet prøvd ut den i tre utviklingskontorer. Gjennom observasjoner og intervjuer sammenfatter rapporten status og erfaringer for den første fasen. Videre beskriver rapporten et design for effektevalueringen i prosjektets andre fase, inklusive vurderinger av programteorien i HOLF. Rapporten tar også for seg sentrale inspirasjonskilder til HOLF-modellen, samt relevant internasjonal forskning. Forskningen vi referer til omhandler spesielt arbeidsmetoder og intervensjoner som har vist seg virkningsfulle i sosialfaglig arbeid med sårbare familier. no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2016:11
dc.subjectFattigdom
dc.subjectLavinntektsfamilier
dc.titleHelhetlig oppfølging av lavinntektsfamilierno_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber88


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record