Show simple item record

dc.contributor.authorSchafft, Angelika
dc.contributor.authorMaximova-Mentzoni, Tatiana
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:29Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:35:48Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:29Z
dc.date.available2021-04-30T08:35:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7609-366-7
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6255
dc.description.abstractArbeidsforskningsinstituttet har evaluert NAVs oppfølgingsinnsats mot ungdom med rett til videregående opplæring, nærmere bestemt NAVs rolle i Ny GIV-Oppfølgingsprosjektet (2011 til 2013). Oppfølgingsprosjektet har vært et forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV, med sikte på å få ungdom som står utenfor videregående opplæring og arbeid tilbake i videregående opplæring, eventuelt over i ordinært arbeid. Prosjektet har særlig fokusert på samhandling mellom den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten (OT), de videregående skolene, fagopplæringen og NAV med sikte på å kombinere samarbeidspartenes tjenester og virkemidler. Fylkesvise samarbeidsavtaler har avklart roller og forventinger og gitt føringer for arbeidet og de har vært sterkt forankret i ledelsen i NAV fylke og fylkeskommunen. Erfaringene med - og implemen­teringen av, disse avtalene, viser at partenes innsats samordnes på en bedre måte enn tidligere og at de har gitt en klarere rollefordeling. Oppfølgingsprosjektet har styrket det tverrsektorielle samarbeidet på lokalt plan mellom NAV, Oppfølgingstjenesten og skolen, og partene har utviklet hensiktsmessige kombinasjoner av arbeidsrettede NAV-tiltak og videregående opplæring. Samtidig har samarbeidet vært utfordrende. Svingninger i budsjetter, sentrale føringer og prioriteringer internt i NAV har påvirket samarbeidet på lokalt nivå. Evalueringen viser at det kan være behov for mer stabile og forutsigbare rammebetingelser for NAVs tiltaksbruk overfor målgruppen.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2015:14
dc.subjectNAV
dc.subjectFylkeskommuner
dc.subjectUtsatt ungdom
dc.subjectOppfølgingstjeneste
dc.subjectNy GIV Oppfølgingsprosjekt
dc.titleNAVs samarbeid med fylkeskommunen i Ny GIV-Oppfølgingsprosjektetno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber77 + vedlegg


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record