Show simple item record

dc.contributor.authorBergene, Ann Cecilie
dc.contributor.authorEgeland, Cathrine
dc.contributor.authorHansen, Per Bonde
dc.contributor.authorWathne, Christin Thea
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:29Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:53Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:29Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7609-351-3
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6254
dc.description.abstractI Norge i dag jobber omlag 9 prosent av de sysselsatte i midlertidige stillinger. I andre land i Europa er dette tallet mye høyere. Norge regnes som et land med relativt sterkt stillingsvern for både fast og midlertidig ansatte. Hovedproblemstillingen for dette arbeidet har vært om det å øke adgangen til å ansette midlertidig vil innebære en styrking eller en svekkelse av individers og gruppers arbeidslivs­tilknytning. Denne kunnskapsoversikten gjennomgår bidrag som belyser denne problemstillingen fra både norsk og internasjonal forskning. Rapportens selvstendige bidrag er å sortere i det eksi­ste­rende kunnskaps­grunnlaget på den ene siden, og å åpne og løfte dagens debatt om midler­tidighet i Norge på den andre. For å tilnærme oss problemstillingen og å sortere i forskningslitteraturen har vi operert med to hovedperspektiver; integreringsperspektivet på den ene siden, og innelåsningsperspektivet på den andre. Innenfor begge perspektivene trekkes det frem ulike mekanismer. Innenfor integreringspers­pektivet finner vi springbrettmekanismen og teorier om at midlertidige an­settelser fungerer som en inn­gangs­port eller bro inn i arbeidslivet, samt screening­mekanismen. Innenfor innelåsnings­perspektivet er segmenteringsteori den dominerende tilnærmingen, men vi har også trukket frem signaleffekten og svingdørs­effekten. Når det gjelder disse ulike tilnærmingene til overganger inn og ut av, samt innad i, arbeids­markedet finnes det ikke i forskningslitteraturen tegn på noen entydig effekt av midler­tidighet. Midlertidighet som fenomen er tvert imot komplekst.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2015:1
dc.subjectFleksibilitet
dc.subjectArbeidsliv
dc.subjectKjønn
dc.subjectMidlertidig tilsetting
dc.subjectPubltoppsak
dc.subjectSegmentering
dc.titleNår unntaket blir en del av regelenno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber77


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record