Show simple item record

dc.contributor.authorBergene, Ann Cecilie
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:24Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:35:24Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:24Z
dc.date.available2021-04-30T08:35:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7609-363-6
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6243
dc.description.abstractArbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra KMD undersøkt hvordan tjenestemannslovens bestemmelser praktiseres i de statlige virksomhetene. Rapporten belyser hvorvidt bestemmelsene i tjenestemannslovgivningen oppleves som hensiktsmessig i forbindelse med omstillinger, og om bestemmelsene i tjenestemannslovgivningen gir det nødvendige rom for tilpasning til lokale forhold i den enkelte virksomhet. Dette gjøres ved hjelp av data samlet inn gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse sendt til HR-ledere/-ansvarlige, fagledere, tillitsvalgte og ansattrepresentanter. Det generelle bildet er at tjenestemannsloven fungerer tilfredsstillende for de fleste statlige virksomheter. Rapporten tar også for seg hvilken kjennskap de involverte har til mulighetene for lokal tilpasning som loven åpner for, og konkluderer blant annet med at et forbedringspotensial er å bedre opplæringen. Rapporten peker videre på bruk av midlertidige tilsettinger som en omgåelsesstrategi knyttet til både stillingsvern og kvalifikasjonsprinsippet.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2015:11
dc.subjectTjenestemannsloven
dc.subjectPraksis
dc.subjectStillingsvern
dc.subjectTilsetting
dc.subjectStatlige virksomheter
dc.titlePrinsipper og praksisno_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber73


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record