Show simple item record

dc.contributor.authorTerjesen, Hans Chr. Aargaard
dc.contributor.authorSvare, Helge
dc.contributor.authorSalomon, Robert
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:18Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:35:45Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:18Z
dc.date.available2021-04-30T08:35:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7609-341-4
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6230
dc.description.abstractDette prosjektets hovedformål er å bygge ny kunnskap om hvordan ledere i industrien gjennom aktiv ledelse kan forlenge karrieren til bedriftens seniormedarbeidere. Hovedproblemstillingen i denne studien er følgende: Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? I denne studien deltar 4 store norske industribedrifter, lokalisert i Grenland, og det er totalt foretatt 34 strukturerte dybdeintervjuer: 30 intervjuer med ledere og personer med HR-funksjoner og 4 intervjuene med tillitsvalgte. 25 av de 30 med leder- og HR-funksjoner besvarte også selvevaluerings­skjemaet Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) som er det mest anvendte måleinstrumentet for å måle transformasjonsledelse. Analysen av MLQ viser at 5 av 25 tilfredsstiller kriteriene for å være transformasjonsleder. Denne studien dokumenterer hvilke kontekstuelle faktorer lederne i industrien i Grenland opplever som begrensende og berikende for deres handlingsrom.  Videre dokumenterer studien hvilke grep og strategier lederne anvender for å forlenge karrieren til sine seniorarbeidstakere. Studien avdekker at industrien i stor grad fremstår som hemmet av kontekstuelle begrensninger i forhold til å tenke aktivt rundt seniorpolitikk. Industrien fokuserer også svært ensidig på fysiske tilrettelegging og kompetanseoverføring til yngre generasjoner. Industrien retter lite fokus på ledelse som et senior­politisk instrument. Studien konkluderer med at industribedriftene i forhold til å lykkes med å utvikle seniorpolitikken må koble på lederne i mye større grad enn de gjør i dag, og at de kan dra stor nytte av å tenke nytt om organisering, ledelse og aldring. Bedriftene må også iverksette seniorpolitiske tiltak tidligere enn de gjør i dag.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2014:7
dc.subjectLedelse
dc.subjectSeniorpolitikk
dc.subjectSeniorer
dc.subjectIndustri
dc.subjectDen norske modellen
dc.subjectTransformasjonsledelse
dc.subjectTransaksjonsledelse
dc.title«Etter 1001 natt…»no_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber61


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record