Show simple item record

dc.contributor.authorFossestøl, Knut
dc.contributor.authorBreit, Eric
dc.contributor.authorBorg, Elin
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:16Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:36:02Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:16Z
dc.date.available2021-04-30T08:36:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7609-348-3
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6228
dc.description.abstractAFI har som del av NAV-evalueringen hatt ansvar for å se på den lokale iverksettingen av NAV-reformen. Tidligere analyser viste at reformen de første årene, og at arbeidet i stor grad var preget av omstillingsproblemer. Dette gikk utover den arbeidsrettede oppfølgingen på kontorene. Mens perioden 2007 til 2010 var preget av organisasjonsreformen, har den seinere perioden i større grad hatt fokus på den såkalte innholdsreformen, dvs. forsøket på å i større grad sette oppfølgingsarbeidet i system. Dette handler om utviklingen av en ny inntektssikringsordning (AAP), om forenklinger av tiltaksregelverket, om nye tiltak (KVP), og om utvikling av nye fagsystemer, ikke minst knyttet til behovs- og arbeidsevnevurderingene. Oppfølgingsstudien av den lokale iverksettingen av NAV-reformen ble gjennomført våren 2014. Den skulle rette blikket mot konsekvensene av innholdsreformen. 2014-studien bygger på surveydata fra 57 NAV-kontor, og besøk på 10 casekontor. Rapporten viser at mange av problemene som NAV-reformen sto overfor i oppSteen, Arild Henriktsårene kan beskrives som omstillingsutfordringer. I dag er den indre organiseringen i større grade falt på plass og det er utviklet en tydeligere faglig-metodisk plattform for arbeidet. NAV er i større grad kommet over i en driftsfase.  Fremdeles står imidlertid kontorene overfor betydelige utfordringer fremover knyttet til relasjonen til forvaltningsenhetene, partnerskapet mellom stat og kommune og knyttet til IKT. Det er også betydelige utfordringer knyttet til å virkeliggjøre en god saks- og oppgaveflyt internt på kontorene.  Noen av utfordringene synes å bunne i en spenning mellom statlig standardisering, og behovet for lokalt tilpassede løsninger.   Rapporten bekrefter funn fra andre deler av NAV-evalueringen som viser at små og mellomstore kontorer gjør det bedre enn større kontorer, og at dette gjelder uansett om vi ser på arbeidet knyttet til brukerne, arbeidsmiljø eller måloppnåelse.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2014:13
dc.subjectNAV-reformen
dc.subjectPartnerskap
dc.subjectArbeidsrettet oppfølging
dc.subjectBehovs- og arbeidsevne
dc.titleNAV-reformen 2014no_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber114


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record