Show simple item record

dc.contributor.authorMamelund, Svenn-Erik
dc.contributor.authorWidding, Steinar
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:13Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:36:06Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:13Z
dc.date.available2021-04-30T08:36:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7609-349-0
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6223
dc.description.abstractMan vet i dag lite om hvordan arbeidssøkere kommer i jobb og hvorvidt de vurderer NAVs formidlings­bistand som nyttig. Det er kunnskap om dette og om den bistanden som gis til arbeidsgivere som ønsker å rekruttere ny arbeidskraft som er belyst i dette prosjektet. Det overordnete spørsmålet som har vært belyst kan formuleres slik: Hvordan er NAV til hjelp for personer som søker jobb, og for arbeidsgivere som søker arbeidstakere? Formålet med prosjektet har vært å få økt kunnskap om formidlings- og rekrutteringsbistand ved NAV- kontor og brukernes jobbsøking. Evalueringen er delt inn i tre hoveddeler: En kartlegging av hvordan formidlings - og rekrutteringsbistand til henholdsvis arbeidssøkere og arbeidsgivere blir prioritert, organisert og gjennomført ved de lokale NAV- kontorene. En studie av jobbsøkingsaktiviteter blant personer som på intervjutidspunktet var registrert hos NAV for å få bistand til å forsterke eller opprettholde sin tilknytning til arbeidsmarkedet. En oppfølgingsundersøkelse for å innhente kunnskaper om hvordan utsatte grupper som er registrert hos NAV og som har behov for bistand fra etaten, kommer i ordinært arbeid. Undersøkelsen har vist at formidlings- og rekrutteringsarbeidet (markedsarbeidet) har høyere prioritet i NAV i dag enn det hadde for få år tilbake. Det er imidlertid markante forskjeller mellom store og små kontor, der de store gjør det dårligere enn de små. Vi fant at overraskende få av nåværende brukere (i snitt 13%) har mottatt hjelp fra veileder på NAV-kontoret for å finne frem til relevante stillinger. Godt over halvparten (57%) hadde ikke mottatt eller benyttet noen av formidlingstjenestene. De prioriterte gruppene, ungdom, innvandrere (her de ikke-vestlige) og langtidsledige (her langtidsarbeidssøkere), hadde imidlertid i større grad enn resten av befolkningen benyttet seg av informasjonstjenestene og mottatt hjelp fra en veileder for å finne frem til relevante stillinger Analysene for personer med avgang fra NAV bekrefter i all hovedsak funnene for ulike arbeidsmarkeds­utfall fra de tidligere oppfølgingsundersøkelsene. Vi finner som forventet støtte for at ungdom, langtidsledige, personer med nedsatt arbeidsevne og innvandrere født utenfor EØS-området på flere av områdene, men ikke alle, er utsatte. I tillegg har vi sett at lavt utdannede er en uavhengig sårbarhetsfaktor. Våre resultater gir støtte til at også denne gruppen bør være blant de prioriterte av NAV.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2014:14
dc.subjectEvaluering
dc.subjectRekruttering
dc.subjectArbeidsmarked
dc.subjectPubltoppsak
dc.titleNAVs formidlings- og rekrutteringstjenesterno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber146


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record