Show simple item record

dc.contributor.authorFossestøl, Knut
dc.contributor.authorSkarpaas, Ingebjørg
dc.date.accessioned2020-08-20T07:24:01Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:10Z
dc.date.available2020-08-20T07:24:01Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6210
dc.description.abstractRapporten evaluerer en tilskuddsordning for modellutprøvning av psykologer i kommunehelse-tjenesten med mål om å øke rekrutteringen av psykologer. Modellene som utprøvd var samlokalisering av psykologer og fastleger i kommunene; psykologer i kommunale enheter for psykisk helsearbeid; psykologer på helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom og psyko-loger i familiesentre/familiens hus. Evalueringen er utført i samarbeid med SINTEF, med AFI som prosjektleder. Problemstillingene har omhandlet i hvilken grad tilskuddsordningen som sådan, og de enkelte modellene, har bidratt til økt rekruttering av kommunepsykologer, økt samhandling mellom tjenester, og til bedre kvalitet og tilgjengelighet til psykisk helsehjelp. Spørsmålene er besvart med grunnlag i en nettbasert spørre-undersøkelse og en registerdataanalyse (SINTEF), en måloppfyllelsesanalyse basert på årlig rap-portering fra kommunene til Helsedirektoratet (AFI), og gjennom en caseanalyse i 8 utvalgte kommuner i Norge (AFI). I denne rapporten presenteres bakgrunnen for prosjektet og resultatene av undersøkelsen og caseanalysene. Vi gir en analyse av forholdet mellom kommunal innramming, psykologrollen og måloppnåelse før vi avslutningsvis konkluderer og kommer med noen anbefalinger. Samlet sett synes våre resultater å tyde på at tilskuddsordningen har bidratt til å øke rekrutteringen av psykologer til kommunehelsetjenesten.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2013:8
dc.subjectFastlege
dc.subjectModellutprøving
dc.subjectKommunepsykologer
dc.subjectKommunehelsetjenester
dc.subjectSamlokalisering
dc.subjectFamiliens hus
dc.subjectPsykisk helsearbeid
dc.subjectPsykologrekruttering
dc.titleModellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenestenno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber168


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record