Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkarpaas, Ingebjørg
dc.contributor.authorFossestøl, Knut
dc.date.accessioned2020-08-20T07:23:43Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:21Z
dc.date.available2020-08-20T07:23:43Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6193
dc.description.abstractArbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere og følge prosessene som har foregått ved opprettelsen av fire fagutviklingsstillinger, ved fire NAV kontor i Norge. Fagutviklingsstillingene ble opprettet i 2009 og finansiert som et forsøk i HUSK-prosjektet (Høgskole- og universitetssosialkontor). HUSK-forsøket har hatt som målsetting å skape et bedre og likeverdig samarbeid mellom forskere, undervisere, praktikere og brukere, for å skape bedre tjenester. AFIs datainnsamling har i hovedsak skjedd i 2011, men vi har også hatt et kort besøk i samtlige case 2012. Dette er en sluttrapport fra prosjektet.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2012:7
dc.subjectBrukermedvirkning
dc.subjectNAV
dc.subjectSosialtjenester
dc.subjectProfesjon
dc.subjectHUSK
dc.subjectTjenesteutvikling
dc.subjectFagutvikling
dc.subjectKunnskapsbasert praksis
dc.titleEvaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontorno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber50


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel