Show simple item record

dc.contributor.authorSpjelkavik, Øystein
dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.contributor.authorSkardhamar, Torbjørn
dc.date.accessioned2020-08-20T07:23:34Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:27Z
dc.date.available2020-08-20T07:23:34Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:27Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6180
dc.description.abstractArbeid med bistand (AB) er et arbeidsmarkedstiltak som gir bistand med sikte på inkludering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Rapporten presenterer resultatene fra casestudier og en nasjonal spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2002. Rapporten presenterer ny kunnskap om inkludering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv gjennom beskrivelser og analyser av situasjonen i Arbeid med bistand og den peker på muligheter for videre utvikling. I forskningsprosjektet har man kartlagt og systematisert erfaringer som arbeidssøkere, arbeidsgivere og tilretteleggere har gjort med tiltaket, og en har også vurdert tiltaket i forhold til internasjonale kvalitetskriterier. Rapporten presenterer bakgrunnen og den attføringsfaglige historien for Arbeid med bistand. Aktuelle spørsmål knyttet til målgruppe, attføringsfaglige tilnærminger, kvalitet og framtidige utfordringer blir drøftet. Det blir blant annet dokumentert at yrkeshemmede arbeidssøkere når målene sine om jobb i det ordinære arbeidslivet og at arbeidsgiverne mener de gjør en tilfredsstillende jobb. Både arbeidsgivere og arbeidssøkere legger vekt på den personlige oppfølgingen av tilretteleggeren i Arbeid med bistand. Det blir slått fast at videre utbygging og utvikling av denne type tilbud for yrkeshemmede er avhengig av at både attførings-/rehabiliteringsapparatet og bedriftene har vilje og evne til å satse på inkluderingsperspektivet.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2003:3
dc.subjectAttføring
dc.subjectYrkeshemming
dc.subjectInkluderende arbeidsliv
dc.subjectPsykiske lidelser
dc.subjectRehabilitering
dc.subjectArbeidsmarked
dc.subjectInteGrimsmo
dc.subjectAsbjørnjon
dc.subjectArbeidsmarkedstiltak
dc.subjectUføretrygd
dc.subjectArbeid med bistand
dc.titleYrkeshemmede i det ordinære arbeidslivetno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber182


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record