Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilsen, Anne Inga
dc.contributor.authorHolst, Cathrine
dc.contributor.authorHanssen, Katrine S.
dc.date.accessioned2020-08-20T07:23:30Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:16Z
dc.date.available2020-08-20T07:23:30Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:16Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6169
dc.description.abstractVold, trusler og ran er et økende problem innen kollektivtransporten. Myndighetene og arbeidslivets organisasjoner er opptatt av at reisende med kollektivtransport skal føle seg trygge, og at de som arbeider i transportsektoren skal ha en sikker og attraktiv arbeidsplass. På denne bakgrunn har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), på oppdrag fra Samferdsels­departementet, vært ansvarlige for å utføre en utredning om bedre trygghet i kollektiv­transporten. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet. Som et ledd i utredningsarbeidet ble det den 11. september 2003 avholdt et arbeidsseminar om bedre trygghet i kollektiv­transporten. Her deltok ca 70 deltagere fra bransjen, myndig­heter og forskningsmiljøer. Inn­spillene fra arbeidsseminaret har blitt benyttet i ferdigstillelsen av rapporten. I rapporten systematiseres kunnskap om vold, trusler og ran i arbeidslivet. Utredningen fokuserer på tiltak og virkemidler som har en forebyggende effekt og/­eller begrenser skadevirkningene av vold og ran i kollektivtransporten, og søker å belyse disse tiltakene og virkemidlene ved hjelp av gode erfaringer og god praksis. Rapporten diskuterer også bruk av juridiske virkemidler for å regulere området. Rapporten inneholder utredning, prioritering og anbefaling av tiltak på kort og lengre sikt som på nasjonalt grunnlag kan bidra til å gi bedre trygghet for ansatte og kunder innenfor kollektivtransporten.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.subjectArbeidsmiljø
dc.subjectArbeidsforhold
dc.subjectVold
dc.subjectArbeidstakere
dc.subjectKollektivtransport
dc.titleBedre trygghet i kollektivtransportenno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber52


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel