Show simple item record

dc.contributor.authorSpjelkavik, Øystein
dc.contributor.authorHagen, Branko
dc.contributor.authorHärkäpää, Kristiina
dc.date.accessioned2020-08-20T07:23:19Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:26Z
dc.date.available2020-08-20T07:23:19Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6152
dc.description.abstractProsjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd. De nordiske lands nasjonale organisasjoner innen European Union of Supported Employment (EUSE) tok initiativ for å få utformet prosjektet. De nordiske organisasjonene i EUSE ønsket en mer fellesnordisk utvikling av Supported Employment basert på erfaringsutveksling omkring praksis, metoder, resultater i form av hvor mange som får en ordinær jobb og jobbfastholdelse. Hensikten er ikke standardisering i seg selv, men fagutvikling gjennom dialog som fremmer kvalitet i Supported Employment og dermed forbedrer adgangen til ordinært arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet har vist at både praksis og terminologi i Supported Employment-liknende tilbud er ulik og har ulike betydninger i og innen de nordiske land. Man mangler en felles profesjonell standard. Internasjonale kvalitetskriterier for vellykket inkludering av mennesker med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv blir i liten grad lagt til grunn for praksis i eksisterende tilbud. Rapporten oppsummerer flere forslag for videre utvikling for å utvikle nordisk Supported Employment mer i tråd med internasjonale kvalitetsstandarder. Rapporten inneholder vedlegg med en nederlandsk kommentar på nordisk Supported Employment og en oversikt over de viktigste komponentene i evidensbasert Supported Employment.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2011:3
dc.subjectArbeidsliv
dc.subjectInkluderende arbeidsliv
dc.subjectInkludering
dc.subjectOppfølging
dc.subjectTilrettelegging
dc.subjectArbeidsliv i Norden
dc.subjectSupported employment
dc.titleSupported Employment i Nordenno_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber63 + vedlegg


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record