Show simple item record

dc.contributor.authorEgeland, Cathrine
dc.contributor.authorNeumann, Cecilie Basberg
dc.date.accessioned2020-08-20T07:23:07Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:03Z
dc.date.available2020-08-20T07:23:07Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6141
dc.description.abstractArbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet (BLD) evaluert pilotprosjektet Regionale sentre for likestilling og mangfold. BLD har i en prøveperiode fra 2008 – 2010 gitt prosjektmidler (utover grunnbevilgning) til KUN – senter for kunnskap og likestilling (som driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord), Likestillingssenteret (som driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Hamar/Løten) og Senter for likestilling ved Agder Universitet. Sentrene fikk i prøveperioden en utvidet funksjon som regionale sentre for likestilling og mangfold. Også Kommunal- og regionaldepartementet har bidratt med midler. Regionalt – fra fylkeskommunene – er det også gitt tilsagn om midler til oppdrag inn i prosjektet. På bakgrunn av den kunnskapen vi har fått om sentrenes virksomhet og arbeidsbetingelser har vi gitt anbefalinger om hvordan man best kan sikre og organisere et langsiktig og bærekraftig pådrivingsarbeid for likestilling og mangfold, og hvordan ulike aktører på feltet kan samarbeide mest mulig hensiktsmessig. Disse anbefalingene er: • Et langsiktig og bærekraftig pådrivingsarbeid i regionene må være basert på et solid og omfattende kunnskapsgrunnlag. Dette kunnskapsgrunnlaget bør bygges opp i samspill med en utvikling av innsatsområdene og i noen grad en endring av sentrenes prioriteringer. • Det er behov for økt ressurstilførsel. • Fylkesmennene bør utfordres og engasjeres både som bestillere, oppdragsgivere og døråpnere i pådrivingsarbeidet slik at sentrene ikke bruker så mye tid og ressurser på å invitere seg selv inn og forankre virksomheten i regionene.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2011:4
dc.subjectEvaluering
dc.subjectLikestilling
dc.subjectRegioner
dc.subjectMangfold
dc.titleRegionale sentre for likestilling og mangfoldno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record