Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Karen-Sofie
dc.date.accessioned2020-08-20T07:22:53Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:33:48Z
dc.date.available2020-08-20T07:22:53Z
dc.date.available2021-04-30T08:33:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6127
dc.description.abstractSamhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester og på store samfunnsøkonomiske utfordringer (St.meld. nr. 47 (2008-2009)). Kommunene er gitt en betydelig plass for å realisere reformens målsettinger. Per i dag finnes ingen samlet oversikt over utfordringer og behov innen ledelse og lederutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Formålet med denne kartleggingen er å gi et faktabasert grunnlag for å vurdere utfordringer og behov for tiltak innen ledelse og lederutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenestene i sammenheng med iverksettingen av samhandlingsreformen. Søkelyset er rettet mot hva kommunene gjør for å ruste og støtte sine virksomhets- og etatsledere i å utvikle og ivareta eksterne relasjoner, samt utvikling av nye arbeidsmåter og strukturer internt, for eksempel i forbindelse med å ta i bruk ny teknologi. Videre ser kartleggingen på hvilken innsats som er lagt ned i utvikling av ledelses- og organisasjonsstrukturer i retning av distribuert ledelse.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2010:15
dc.subjectLedelse
dc.subjectOpplæring
dc.subjectHelsetjenester
dc.subjectOmsorg
dc.subjectLederutvikling
dc.subjectSamhandlingsreformen
dc.titleLedelse og lederutdanning i kommunenes helse- og omsorgstjenesteno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record