Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSpjelkavik, Øystein
dc.date.accessioned2020-06-14T12:21:32Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:36:17Z
dc.date.available2020-06-14T12:21:32Z
dc.date.available2021-04-30T08:36:17Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4217
dc.description.abstractFormålet med Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd Steen, Arild Henriktet opp i fem fylker: Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark i 2007. Forsøket har vært landsdekkende fra 1.1.2008. Den foreliggende evalueringen dekker forsøket i de 5 forsøksfylkene og drøfter blant annet, implementeringsstrategi, finansieringsaspekter, NAV-praksis og karakteren av ansettelsesforhold. Evalueringen peker på flere uklarheter og utfordringer, blant annet oppfølgingsutfordringer og nøling internt i NAV som hinder for videre utbredelse av ordningen. Likevel er det et klart inntrykk fra forsøket at TULT er en ordning både for de som står i fare for å ramle ut av arbeidslivet og for de som har problemer med å komme seg inn i det, i harmoni med ordningens mål. Det ser ut til at for personer som har blitt deltakere i TULT, har alternativet vært gradert uførepensjon eller uførepensjon. Det er dermed et klart inntrykk at man i forsøket treffer den målgruppen som ordningen er beregnet på, og at den sannsynligvis kan bidra til å forsinke eller hindre avgangen til uførepensjon.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport 2008:3
dc.subjectAttføring
dc.subjectArbeid
dc.subjectInkluderende arbeidsliv
dc.subjectRehabilitering
dc.subjectInteGrimsmo
dc.subjectAsbjørnjon
dc.subjectArbeidsmarkedstiltak
dc.subjectInkludering
dc.subjectNAV
dc.subjectFleksibel jobb
dc.subjectJobb
dc.subjectNedsatt arbeidsevne
dc.titleNye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?no_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber50 + vedlegg 4 s.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel