Show simple item record

dc.contributor.authorPham, Maria
dc.date.accessioned2018-03-27T11:58:30Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:32:35Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:09:52Z
dc.date.available2018-03-27T11:58:30Z
dc.date.available2020-08-25T20:32:35Z
dc.date.available2021-04-29T11:09:52Z
dc.date.issued2017-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1234
dc.descriptionBachelor i Facility Managementen
dc.description.abstractAktivitetsbasert arbeidsplass har blitt omtalt mye positivt i medier og en slik fysisk utforming skal bidra til mer kommunikasjon, samhandling, spare kostnader og få et godt fellesskap tvers av avdelinger. Det er imidlertid delte meninger om utformingen er bra eller dårlig for ansatte. Derfor vil hensikten med rapporten være å ta ut ifra brukers perspektiv av en aktivitetsbasert arbeidsplass. Jeg vil se nærmere på hvordan en aktivitetsbasert arbeidsplass påvirker brukere basert på forskjellige faktorer som støynivå, samhandling, produktivitet, og overvåking. Jeg har derfor problemstillingen til denne oppgaven: “Hvordan påvirker aktivitetsbasert arbeidsplass brukere, og gir utformingen en positivt eller en negativ virkning?”. For å besvare problemstillingen ble det gjennomført kvalitativ og kvantitativ metode for innhenting av data i form av intervju og spørreundersøkelser. Jeg intervjuet fem informanter fra ulike arbeidsplasser med ulike arbeidsstillinger. Deretter har 50 respondenter fra forskjellige arbeidssteder og stillinger deltatt på spørreundersøkelsen. Resultatene bygger på brukernes erfaringer og forståelse. I dette studiet har jeg funnet at mange mener at samhandling mellom individer og kunnskapsdeling er positivt, som intensjonen til den fysiske utformingen er. For mange bidrar uformell kommunikasjon og åpenheten et annerledes arbeidsmiljø hvorav det gir mer åpenhet tvers av avdelinger. Det er imidlertid også negative sider med utformingen som støy og utfordringer med samhandling ved at noen kunne føle å bli avbrutt ved at kolleger spør dem om hjelp. Spesifikk var samtaler andre individer hadde i bakgrunnen som man ikke kunne unngå den støytypen som hadde høyest rangering på mest forstyrrende støy. Jeg har avslutningsvis funnet at den aktivitetsbaserte arbeidsplassen ikke tilrettelegger for alle, slik intensjonen er. Med denne oppgaven ønsker jeg å overføre kunnskap om ansattes opplevelse av å være på en aktivitetsbasert arbeidsplass, og forståelsen av kontorutformingen. Jeg håper at oppgaven min kan bidra til å få lærdom og inspirasjon til videre forskning.
dc.language.isonben
dc.publisherHiOA
dc.subjectAktivitetsbasert arbeidsplass
dc.subjectBruker
dc.subjectAnsatte
dc.subjectAdministrasjon
dc.subjectKontor
dc.subjectÅpent kontorlandskap
dc.titleAktivitetsbasert arbeidsplass sin påvirkning på brukere - «Hvordan påvirker aktivitetsbasert arbeidsplass brukere, og gir utformingen en positivt eller en negativ virkning?»
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record