Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUgwu, Vivian Chinyere
dc.date.accessioned2018-03-27T11:52:26Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:31:58Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:09:51Z
dc.date.available2018-03-27T11:52:26Z
dc.date.available2020-08-25T20:31:58Z
dc.date.available2021-04-29T11:09:51Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1232
dc.descriptionBachelor i Facility Management
dc.description.abstractDenne rapporten er et undersøkelsesarbeid gjort i forbindelse med bacheloroppgaven i studiet Facility Management ved Høyskole i Oslo og Akershus. Denne gir 15 studiepoeng. Til grunn for rapportundersøkelsen ligger mitt mange års arbeid som renholder, inspirasjon fra Evy Jaksland (lærer i renholdsoperatørfag), kunnskap om at verdiskapningen skjer i sannhetens øyeblikk. For optimal utnyttelse av sannhetens øyeblikk, må medarbeiderne verdsettes og dyktiggjøres og teknologi må tas i bruk. På bakgrunn a dette ble problemstillingen: Hvordan kan en digital renholdsplan sikre avtalte KPI-er for renholdstjenesten og selvledelse blant renholderne? Det er gjort en begrensning slik at oppgaven fokuserer kun på to typer digital renholdsplaner: CleanPilot tilbudt av Datec Norge og Plania tilbudt av FDV-selskap Plania. Mye teori og litteratur fra fagbøker og fagfellevurderttidsskrifter samt ulike fagartikler ligger til grunn for undersøkelsen. Jeg valgte å anvende kvalitativ datainnsamlingsmetode i undersøkelsen. Dette gjorde jeg ved å lage intervjuguide med spørsmål for å belyse problemstillingen. Intervjuene ble gjennomført ved personlig oppmøte på to arbeidsplasser hvor digital renholdsplan legges til grunn i renholds tjenesteleveransen. Resultatet av undersøkelsen viser at digital renholdsplan er nyttig både til å avklare, kartlegge, kontrollere og sikre at avtalt renholdskvalitet er levert. Det kom også fram at digital renholdsplan bidrar til å utvikle medarbeidernes fagkompetanse og selvledelse samt hjelper dem til å få rette fokus på kvalitet og til å gi dem selvtillit og trygghet. Alle informantene forklarte at de med den digitale renholdsplanen får god oversikt over sitt arbeid og at renholderne har bedre mulighet for selv å planlegge egen hverdag. På bakgrunn av dette konkluderte jeg med at digital renholdsplan ved å bistå renholdstjeneste på disse måter, er med på å sikre at avtalt KPI-er er levert. Undersøkelsen viste også at digital renholdsplanen styrket selvledelsen hos renholderne. Til slutt kom jeg med noen anbefalinger på områder jeg mener bør forskes videre. Et av disse områdene omhandler ytelsen. Min undersøkelse kunne ikke konkludere med at digital renholdsplan påvirker dette KPI-indikator.
dc.language.isonben
dc.publisherHiOA
dc.subjectFacility Management
dc.titleHvordan kan en digital renholdsplan sikre avtalte KPI-er for renholdstjenesten og selvledelse blant renholderne?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel