Show simple item record

dc.contributor.authorØverby, Robin
dc.contributor.authorGyllengahm, Jesper
dc.date.accessioned2018-03-27T11:45:42Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:32:33Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:09:51Z
dc.date.available2018-03-27T11:45:42Z
dc.date.available2020-08-25T20:32:33Z
dc.date.available2021-04-29T11:09:51Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1229
dc.descriptionBachelor i Facility Management
dc.description.abstractDenne rapporten har sin opprinnelse i en refleksjon omkring hvilke fordeler involvering av Facility Management i tidligfase av byggeprosjekter kan gi. Vi har gjennom studiets gang fått inntrykk av at Facility Management (FM) sjeldent konsulteres i de tidlige prosessene i byggeprosjekter. Hensikten med rapporten er å få en dypere forståelse for hvorfor dette ikke praktiseres. Dette førte til følgende problemstilling: “Hva skal til for at Facility Management involveres i en tidlig fase i et byggeprosjekt?” Rapporten tar for seg ett case (et flerbruksbygg) der en Facility Manager (driftsansvarlig) ble involvert halvannet år før ferdigstillelsen av bygget. Metoden som er benyttet er seks kvalitative intervjuer av sentrale aktører i tidligfasen av byggeprosjektet, inkludert den driftsansvarlige som var involvert halvannet år før ferdigstillelse, samt personen som tok over som driftsansvarlig senere. Den tidlige involveringen av FM viste seg å bidra til en smidigere igangkjøring av flerbruksbygget. Den involverte kunne dessuten avsløre flere uheldige valg med tanke på fasade-, gulv- og himlingsløsning som påvirker driften negativt. Dessverre hadde det gått for lang tid inn i prosjektet til at valgene kunne endres på, hvilket antyder at FM burde blitt involvert enda tidligere enn vedkommende faktisk ble. I teorien beskrives FMs involvering i tidlig fase som et relativt sjeldent fenomen, til tross for fordelene det kan medføre for byggene på lang sikt. Teorien understreker viktigheten av å planlegge for et byggs livsløp. FM-involvering kan ifølge teorien bidra positivt til de ulike delene livsløpet til bygg deles inn i. Spesielt i bruksfasen, via bruk av livssykluskostnads (LCC) -kalkyler i tidlig fase. Det fremgår av rapporten at FMs rolle generelt ses på som reaktiv. Det fremstår likevel som positivt fra flere av hovedaktørene å involvere FM tidligere enn de ble, altså i tidlig fase slik at de kan bidra mer proaktivt. For at dette skal kunne skje viser vår undersøkelse på at Facility Managere må utvikle sine kommunikasjonskunnskaper, og den kompetansen som er nødvendig i tidlig fase av byggeprosjekter. Fra byggherrens side er det nødvendig at det er de selv som tar de endelige valgene og understreker at en FM-rådgiver kan fungere mer som et bindeledd mellom de ulike aktørene. Der kan de håndtere og belyse konsekvensene av kompromissene som gjøres underveis i prosessen. Livssykluskostnads-kalkyler er et verktøy som kan hjelpe FM med å legge frem ulike forslag for byggherren. Når BREEAM blir mer vanlig blant nybygg, kommer trolig bruken av LCC-kalkyler til å øke. FM må opparbeide seg bred kunnskap om dette verktøyet. De må også tilegne seg annen relevant kunnskap for tidlig fase. Om FM samtidig har lang praktisk erfaring og er teknisk faglig kyndige, kan dette representere en vei inn for FM i tidlig fase.
dc.language.isonben
dc.publisherHiOA
dc.subjectFacility Management
dc.subjectTidlig involvering
dc.subjectByggeprosjekt
dc.subjectBreeam
dc.subjectLCC
dc.subjectFM
dc.titleFacility Management - Tidlig involvering i byggeprosjekt
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record