Show simple item record

dc.contributor.authorAnugweje, Chibuike Nwankpa
dc.contributor.authorJoy, Elizabeth
dc.contributor.authorTomczak, Aneta
dc.date.accessioned2018-03-27T11:40:56Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:19:47Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:09:48Z
dc.date.available2018-03-27T11:40:56Z
dc.date.available2020-08-25T20:19:47Z
dc.date.available2021-04-29T11:09:48Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1227
dc.descriptionBachelor i Facility Management
dc.description.abstractDenne rapporten er vår avsluttende bacheloroppgave på Bachelor i Facility Management (FM) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hensikten med rapporten er å belyse innovasjon i renholdsbransjen og hvilken effekt det har på ledelse og styring. Vi lagde følgende problemstilling: «Hvordan påvirker en stadig innovasjon i renholdsbransjen ledelsen og styringen av fasilitetstjenesten renhold?». I rapporten ønsker vi å få flere ulike synsvinkler på hvilken effekt dette har, vi valgte å gjennomføre undersøkelser med ressurspersoner innen Facility Management, facility managere, fagsjefer innen renhold og leverandører av renholdstekniske produkter. Oppgaven blir ikke begrenset til spesifikke type bygg, virksomheter eller typer teknologi. Fasilitetstjeneste er en støttefunksjon/servicetjeneste til eier, bruker eller leietaker i en bygning eller på et leieareal (Sæbøe & Blakstad, 2009, s. 49). Renhold er summen av alle oppgaver som er nødvendig å utføre for å holde et område rent (Nilsen, 2012, s. 11). Det finnes ulike metoder for renhold. Metodene egner seg for ulike typer rengjøringsscenarioer. Denne rapporten tar utgangspunkt i at renholdsmetoden enten er manuell, maskinell, digital eller teknologisk. Disse metodene har opplevd stor fremgang ved hjelp av innovasjoner. Innovasjon innebærer å utvikle noe nytt (Andreassen & Lervik-Olsen, 2015, s. 141), som fører til nye måter å tenke og gjøre ting på. Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning blant folk i organisasjonen (Sagberg, snl.no, 2016). Styring består av planlegging, organisering, bemanning og kontrollering (Røvik, 2007, s. 54). Et viktig skille mellom styring og ledelse ligger i at ledelse er personorientert, mens styring er systemorientert (Ladegård & Vabo, magma.no, 2011). Vi har tatt i bruk av en kvalitativ forskningsmetode for å innhente primærlitteratur, et semistrukturert dybdeintervju. Dybdeintervjuet delte vi inn i tre kapitler, kapittel én handler om rengjøringsmetoder, kapittel to tar for seg framtiden innen robotisering og digitalisering, mens kapittel tre handler om hvordan det er å være en suksessfull facility manager i bransjen, informasjon om renholdsyrket og hvilke kunnskaper en framtidig facility manager burde ha. På bakgrunn av stor endringstakt i bransjen, har fasilitetstjenesten renhold møtt store utfordringer og krav til endringer i løpet av de siste årene. Renholdsbransjen er preget av stadig innovasjon og et økende fokus på maskinering, digitalisering og robotisering. Disse elementene og innføring av stadig nyere metoder fører til endring av eksisterende løsninger og prosesser. Innovasjon fører til stadig forbedring av eksisterende løsninger som stiller høyere krav til ledelse og styringen. Kontinuerlig effektivisering, forbedring og kompetanseutvikling forventes av ledere i bransjen. Dette er utfordrende, men også spennende. Vi anbefaler at du leser videre i rapporten for å få en bedre beskrivelse av rapporten.
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectRenhold
dc.subjectInnovasjon
dc.subjectLedelse
dc.subjectStyring
dc.subjectFacility Management
dc.subjectFacility service
dc.titleHvordan påvirker en stadig innovasjon i renholdsbransjen ledelsen og styringen av fasilitetstjenesten renhold?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record