Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHarring, Astrid Karina Valås
dc.contributor.authorHaugen, Melinda Killingstad
dc.date.accessioned2018-02-02T12:11:54Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:31:22Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:11Z
dc.date.available2018-02-02T12:11:54Z
dc.date.available2020-08-28T06:31:22Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:11Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1199
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: I denne oppgaven tar vi for oss sykepleierens pedagogiske funksjon i forebygging av reinnleggelser og problemstillingen; Hvordan kan sykepleier fremme pasientens egne ressurser når behovet for trygghet oppleves som truet ved KOLS-forverring? Pasienter med KOLS har flere reinnleggelser og ordinære innleggelser enn pasienter med tilsvarende lungefunksjon uten samtidig angstproblematikk (Gulsvik, 2014). Innleggelser kan redusere pasientenes livskvalitet (Andenæs, Moum, Kalfoss, & Wahl, 2006) og samtidig føre til økte kostnader i helsetjenesten (Panagioti, Scott, Blakemore & Coventry, 2014). Fremgangsmåte: Med litteraturstudie som metode har vi samlet kvalitativ og kvantitativ forskning, lovverk og statistikk, samt nasjonale og internasjonale retningslinjer. Vi utforsker hvordan sykepleier ved bruk av didaktisk relasjonsmodell kan benytte en undervisningsplan og lære pasientgruppen å selv iverksette tiltak som forebygger reinnleggelser. Diskusjon og resultat: Pasientundervisning har, i kombinasjon med selvhjelpsteknikker, vist seg å forebygge reinnleggelser (GOLD, 2017; Zwerink et al., 2014), og samtidig øke livskvalitet (Andenæs, Bentsen, Hvinden, Fagermoen og Lerdal, 2014; Simpson & Jones, 2013). Man vil derfor gjennom å lære pasienter å forebygge forverring og redusere angst, kunne frigjøre betydelig behandlingskapasitet i form av liggedøgn og sengeplasser (Stamsø, 2007).
dc.language.isonb
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectKOLS
dc.subjectAngst
dc.subjectPasientopplæring
dc.subjectSykepleie
dc.subjectRehabilitering
dc.subjectReinleggelse
dc.titleSykepleierens pedagogiske funksjon i forebygging av reinnleggelser : hvordan kan sykepleier fremme pasientens egne ressurser når behovet for trygghet oppleves som truet ved KOLS-forverring?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel