Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBolstad, Karin Hagen
dc.date.accessioned2018-02-01T09:44:31Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:44:14Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:47:29Z
dc.date.available2018-02-01T09:44:31Z
dc.date.available2020-08-28T06:44:14Z
dc.date.available2021-04-29T10:47:29Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1167
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: I 2012 ble 3512 (5,9 %) premature barn født før uke 37 i Norge (Folkehelseinstituttet, 2014, s. 23). Bakgrunnen for denne litteraturstudien er å finne ut hvordan sykepleier kan trygge foreldre i «Reisen hjem» fra sykehus til hjemmet, gjennom funksjonsområdet undervisning og veiledning. Temaet er valgt på bakgrunn av erfaringer fra praksisperiode på barneavdeling. I denne oppgaven ønsker jeg å besvare følgende spørsmål: «Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning og undervisning trygge foreldre til prematurfødte barn i overgang fra sykehus til avansert hjemmesykehus?» Fremgangsmåte: Metoden benyttet for å svare på problemstillingen er litteraturstudie. Søk er foretatt i databasene Academic Serach Premier, Cochrane Library, Chinal og Medline. Sammen med det teoretiske grunnlaget er åtte vitenskapelige artikler plukket ut til å svare på oppgavens spørsmål. Funn, diskusjon og konklusjon: Funn viste at overgangen fra langtidsopphold på sykehuset til hjemmet var overveldende for mange foreldre. Foreldrene rapporterte også at det var godt å komme hjem og endelig føle seg som foreldre. Samtidig var de redde for at de ikke var klare for å reise hjem, eller at noe uforutsett skulle skje. Teori og funn viser at undervisning og veiledning, samt støtte fra foreldre i samme situasjon er nyttig i overgangen fra sykehuset til hjemmet. Det ga trygghet og mestringsfølelse i foreldrerollen. Ved videre, å dekke foreldrenes behov for informasjon, opplevelse av mestring og emosjonell støtte kan sykepleier ut i fra mine funn, bidra til å redusere foreldrenes utrygghet og manglende mestringsfølelse i foreldrerollen.
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectPrematurfødte barn
dc.subjectForeldre
dc.subjectForeldrerollen
dc.subjectTrygghet
dc.subjectAvansert hjemmesykehus
dc.titleReisen hjem
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel