Show simple item record

dc.contributor.advisorViken, Marie
dc.contributor.authorTrinh, Linh
dc.date.accessioned2024-03-15T08:27:30Z
dc.date.available2024-03-15T08:27:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122525
dc.description.abstractNorge har forpliktet seg under Parisavtalen til å redusere utslippene av klimagasser med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Videre har Norge vedtatt en lov som fastsetter målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Både byer og næringslivet spiller en viktig rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Byer står for 70 prosent av verdens klimagassutslipp og spiller en helt avgjørende rolle i å redusere klimautslipp. Derfor har jeg valgt å studere hvordan store norske kommuner arbeider med utslipp av klimagasser i sin egen virksomhet og innenfor kommunens geografiske grenser. I denne studien har jeg analysert fem store norske kommuner med unntak av Oslo som er et fylke. I analysen vil jeg svare på forskningsspørsmålene som bidrar til å besvare på problemstillingen min. Analysen tar utgangspunkt i kommunenes egne rapporter som primærkilder, samt andre klimarelaterte rapport fra SSB og Miljødirektoratet som sekundærkilder. Kommunene har vanligvis en hovedrapport som beskriver hoved- og delmål for klimagassreduksjon mot 2030 og 2050, klimautfordringer og strategier. Videre har kommunene et klimabudsjett som et styringsverktøy som beskriver tiltak for utslippsreduksjon. I tillegg har kommunene et klimaregnskap fordelt på ni sektorer utbeidet av SSB og Miljødirektoratet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet – storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBærekraftrapporteringen_US
dc.subjectKlimarapporten_US
dc.titleBærekraftsrapportering i kommunal sektor. En komparativ studie på hvordan norske kommuner arbeider med klimagassutslippen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record