Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStand, Edda
dc.contributor.authorKvam, Sara Bjørge
dc.date.accessioned2023-10-30T14:19:33Z
dc.date.available2023-10-30T14:19:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099492
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om å utforske hvordan media fremstiller barnevernssaker som er til behandling hos Den Europeiske menneskerettsdomstol. Oppgaven fokuserer på medias vinkling, hvem som kommer til orde, stereotypier, samt hvilke mulige samfunnsmessige konsekvenser mediefremstillingen kan få. Metoden som er brukt i oppgaven er kvalitativ metode basert på innholdsanalyse av 40 artikler hentet fra VG, Dagbladet og Aftenposten fra tidsperioden 2019-2021. Problemstillingen «Hvordan fremstiller Norges tre største aviser de norske barnevernssakene som er til behandling hos Den Europeiske menneskerettighets domstolen?» belyser et tema som jeg har interesse for og som jeg mener er viktig å få belyst, spesielt etter mediestormene som har oppstått i kjølvannet av EMD-dommene. Mine hovedfunn i denne oppgaven er at det er i all hovedsak kritisk eller nøytral vinkling av barnevernssakene i dette utvalget. Dette er et interessant funn ettersom det er et spesielt utvalg av artikler. Videre viser funnene at det er i all hovedsak journalistene som står oppført som kilder i artiklene, og at barneverntjenesten ikke kommer til orde. Funnene viser også at artiklene som omhandler barnevernssaker til behandling hos EMD sender ut en rekke stereotypiske fordommer om barnevernet, som på mange måter bekrefter de stereotypiene som allerede eksisterer. Dette kan bidra til mulige samfunnsmessige konsekvenser for barnevernets omdømme og legitimitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectMediaen_US
dc.subjectEMDen_US
dc.titleMedias fremstilling av norske barnevernssaker til behandling hos den Europeiske menneskerettsdomstolen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel