Show simple item record

dc.contributor.advisorVindegg, Jorunn
dc.contributor.authorHansen, Katinka Sarilla
dc.date.accessioned2023-10-30T13:10:17Z
dc.date.available2023-10-30T13:10:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099453
dc.description.abstractI denne kvalitative masteroppgaven undersøker jeg hvordan barns meninger fremstilles og vurderes i fylkesnemndsvedtak, med den hensikt å utforske hvilke forståelser av barn som preger tiden vi lever i. Det rettes også fokus mot hvordan ulike forståelser gir ulike konsekvenser og påvirker handlingsrom. Bakgrunnen for temaet er spriket mellom det store fokuset på barns deltakelse i barnevernet og samtidige forskningsfunn som viser at barns rett til medvirkning ikke blir godt nok ivaretatt i barnevernet i dag. Oppgaven tar utgangspunkt i ti fylkesnemndsvedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven §4-12a, og problemstillingen er som følger: Hvordan fremstilles barns meninger i fylkesnemndsvedtak, og hvilke forståelser av barn gjenspeiles i vurderingene? For å besvare problemstillingen har jeg foretatt en diskursanalyse, og støttet meg på diskursteori og barndomssosiologi. Mine funn tyder på at barn i hovedsak fremstilles og forstås som sårbare og umodne, uten forståelse av sitt eget beste. Denne forståelsen får dominans over forståelsen av barn som kompetente og modne. Som en konsekvens tillegges meningene deres begrenset vekt. Videre peker funnene i retning av at uklare begreper og manglende begrunnelser fører til at en ikke får innsikt i hvilken betydning barnets mening får når den ikke tillegges avgjørendeen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnets besteen_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectMedvirkningen_US
dc.subjectDeltakelseen_US
dc.title"Nemnda har likevel ikke valgt å legge avgjørende vekt på hennes mening". En diskursanalyse av barnets mening i fylkesnemndsvedtaken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record