Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTveit, Åse Kristine
dc.contributor.authorSmith, Pelle John Noir
dc.date.accessioned2023-09-21T11:55:58Z
dc.date.available2023-09-21T11:55:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3091079
dc.description.abstractFor å finne ut av problemstillingen "Hvorfor og hvordan organiserer folkebibliotek utlån av musikkinstrumenter?" har oppgaven intervjuet fire bibliotekarer fra respektive bibliotek med tilbudet, samt kartlagt alle folkebibliotek med tilbudet i Norge. Intervjuene har tatt mye for seg de logistiske valgene gjort rundt tilbudet hos de forskjellige bibliotekene, hvordan bibliotekarens syn på tilbudet er, samt bakgrunn for hvorfor det ble opprettet. Oppgaven har funnet at det å ha musikkinstrumenter til utlån på biblioteket passer godt med folkebibliotekloven, at det bidrar til et mer mangfoldig tilbud ved bibliotekene, at det er et veldig velkomment tilbud av brukere, samt at musisering kan bidra til å skape en fellesskapsfølelse og identitetsbygging. I tillegg har oppgaven funnet at man ikke trenger å ha erfaring med instrumenter for å etablere et slikt utlånstilbud ved et bibliotek. Men det kommer godt med.en_US
dc.description.abstractTo find out "How and why do public libraries offer musical instruments for lending?" has this thesis interviewed four librarians from respective libraries with this service, as well as mapping all public libraries which offer this service in Norway. The interviews have looked into the logistic choices made regarding this service at the different libraries, how the librarians views on the service are, as well as background for why it was started. The thesis has found that having musical instruments for lending at a library fits well into the law of public library, that it contributed to more diversity of the libraries services, that it is a very welcome service by the users, as well as that musicking can contribute to create a sense of community and identity building. Additionally has this thesis found that one does not need to be experienced with musical instruments to establish such a lending service. But it sure is handy.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFolkebiblioteken_US
dc.subjectMusikken_US
dc.subjectFormidlingen_US
dc.subjectUtlånstilbuden_US
dc.title"En gitar betyr tre bøker": Folkebiblioteks musikkinstrumentutlånstilbuden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel