Show simple item record

dc.contributor.advisorByström, Katriina
dc.contributor.authorKolstad, Tor-Arne Holth
dc.date.accessioned2023-09-20T07:44:16Z
dc.date.available2023-09-20T07:44:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3090666
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen er det blitt undersøkt hvordan kunnskap deles blant ansatte i større akademiske bibliotek i Norge, og hva som påvirker delingen. Det er blitt studert hva som fremmer og kva som hemmer kunnskapsdeling, og hvordan bibliotekansatte opplever at det legges til rette for deling på deres respektive arbeidsplasser. Gjennom en kvalitativ studie er sytten respondenter intervjuet ved hjelp av en semi-strukturert intervjuguide. Funnene viser at de bibliotekansatte er fornøyd med kulturen for den uformelle kunnskapsdelingen på sin arbeidsplass, men at organisering og fasilitering av formell deling har forbedringspotensiale. Det avdekkes også utfordringer med mangelfull organisering i digitale plattformer.en_US
dc.description.abstractIn this master's thesis, it has been investigated how knowledge is shared between employees in larger academic libraries in Norway, and what influences the sharing. It has been studied what promotes and inhibits knowledge sharing, and how library employees feel that sharing is facilitated in their respective workplaces. Throughout a qualitative study, seventeen respondents were interviewed using a semi-structured interview guide. The findings show that library staff are satisfied with the culture of informal knowledge sharing in their workplace, but that the organization and facilitation of formal sharing has potential for improvement. The findings also revealed that there are some challanges with insufficient organization in digital platforms .en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKunnskapsdelingen_US
dc.subjectInformasjonsdelingen_US
dc.subjectAkademiske biblioteken_US
dc.subjectUndervisning og veiledningen_US
dc.title«Hele bibliotekideen handler jo om å dele» Hvilke faktorer påvirker ansattes kunnskapsdeling i akademiske bibliotek?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record