Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRøiseland, Asbjørn
dc.contributor.authorHuseklepp, Hanna
dc.date.accessioned2023-09-13T11:07:05Z
dc.date.available2023-09-13T11:07:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089139
dc.description.abstractDet er tidligere gjort en del forskning på hvilke ledelsestyper som kan være produktive i arbeidsmetode som tar utgangspunkt i samstyring som arbeidsmetode. Her er det fokus på spesifikke ledelsestyper som en leder kan kjenne seg igjen i. Et nytt perspektiv er å se på spesifikke egenskaper som kan være produktive for en ledertype. Denne oppgaven ønsker å identifisere ulike lederegenskaper som kan være nyttige å ha i en samskapingsprosess. Samskaping er et relativt nytt styringsparadigme som ser på prosesser der et mangfold av aktører fra det offentlige, private og øvrige sivilsamfunn, ønsker å finne løsninger på offentlige problemer i fellesskap. For å identifisere de ulike lederegenskapene, fordelt på tekniske, konseptuelle og mellommenneskelige egenskaper, som kreves av en leder i en samskapingsprosess, vil teorier fra ledelse og samskaping kombineres. Denne teorigenereringen har resultert i en analyseramme som har identifisert et nytt sett med egenskaper. For å se på hvordan disse egenskapene fungerer i praksis, har det blitt gjennomført en casestudie av Asker kommunes Senter for innovasjon og læring, forkortet til SEIL, og deres arbeid. Med bakgrunn i dette, ønskes det i oppgaven å undersøke problemstillingen: Hvilke egenskaper ved ledere kreves dersom samskaping skal brukes som verktøy for å lede? Hovedfunnene av analysen viser at det er nokså stor forskjell mellom hva slags lederegenskaper som kan være nyttige for en leder i en samskapende kontekst enn hva som har vært ledende praksis tidligere. Før var lederegenskapene fokusert på hvordan en kunne operere best mulig i et institusjonelt rammeverk som fremmet silotenkning og å dyrke egen ekspertise. Ved samskapende prosesser er det på den annen side større fokus på hvordan en leder kan virke positivt inn i endringsprosesser som involvere flere og mangfoldige aktører, ved å blant annet ha det tilretteleggende ansvaret for at prosessen skal følge strategier, mål og visjoner, bestemt i samråd mellom alle aktørene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSamskapingen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectSamarbeiden_US
dc.subjectAsker kommuneen_US
dc.titleLedelsestype eller ledertype? En studie av ledelse av samskapingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel