• Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen? 

      Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (Kort oppsummert;4, Working paper, 2018)
      Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager. ...