• Uønskede seksuelle opplevelser på digitale medier 

      Frøyland, Lars Roar (Kort oppsummert;2;2021, Working paper, 2021)
      Mange unge har seksuelle erfaringer i løpet av oppveksten som oppleves som ubehagelige eller uønskede. Uønskede seksuelle opplevelser på digitale medier har fått særlig mye oppmerksomhet de seneste årene, både politisk og ...