• Ulikhet i fritidsdeltagelse blant ungdom 

      Eriksen, Ingunn Marie (Kort oppsummert;1: 2023, Working paper, 2023)
      Ungdom flest i Norge er aktive på fritiden, men hvem som er med på hva – fra idrettslag til fritidsklubb – har sammenheng med kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og hvor en bor i landet. Barnekonvensjonen slår fast at barn har ...