• Røyking, snusing og vaping 

      Tokle, Rikke; Bakken, Anders (Kort oppsummert; 2/2023, Working paper, 2023)
      Gjennom Ungdata kartlegges rusmiddelvanene til ungdom i Norge. I notatet gir vi en oversikt over hvordan ungdom har svart på spørsmål om røyking, snusing og vaping. I hovedtrekk finner vi at de fleste ikke bruker ...